• Nasza szkoła

  • Historia

  • Studniówka 2016

  • Wycieczki

  • Dzień Otwarty 2016

Zaloguj / Wyloguj

1104820
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Wszystkie dni
401
794
4868
648330
16744
23168
1104820

Your IP: 40.77.167.115
2019-01-19 20:16

 

Dnia 13.03.2018 r. w Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Henryka Sienkiewicza w Szydłowcu odbyła się XV Jubileuszowa Szkolna Sesja Popularnonaukowa pod hasłem „Człowiek i Jego Środowisko”, której celem jest rozpowszechnianie i pogłębianie wiedzy z zakresu różnych dziedzin nauki. Pan Karol Kopycki Dyrektor Szkoły przywitał gości oraz wszystkich uczestników sesji – a wśród nich szczególnie gorąco absolwentów laureatów szkolnych sesji w latach 2003-2018, uczniów szkół gimnazjalnych powiatu szydłowieckiego wraz z Dyrektorami Szkół i nauczycielami.

Jubileuszową Sesję swoją obecnością zaszczycili: Pan Włodzimierz Górlicki – Starosta Szydłowiecki, Pani Joanna Strzelecka -  Naczelnik Wydziału Edukacji, Zdrowia, Kultury i Sportu, Pani Aneta Furmańska –Dyrektor Zespołu Edukacji i Finansów Oświaty w Szydłowcu, Pani Maria Michajłow – Dyrektor Zespołu Szkół im. KOP w Szydłowcu, Pan Tadeusz Gogacz – Dyrektor Ogniska Muzycznego w Szydłowcu, Pani Joanna Kozioł – emerytowana nauczycielka chemii w ,,Sienkiewiczu”, Pani Laurencja Piasecka reprezentująca Poradnię Psychologiczno – Pedagogiczną w Szydłowcu.


Dyrektor Szkoły skierował serdeczne słowa podziękowania do przybyłych prelegentów szkolnych sesji w latach 2003-20018: Pana dr Tomasza Witesa – pracownika naukowego uniwersytetu Warszawskiego, Pani dr Małgorzaty  Mohoń – pracownika naukowego UJK w Kielcach, Pani dr Anety Oborny – dyrektora Muzeum Ludowych Instrumentów Muzycznych w Szydłowcu, Pani Elżbiety Pawlak – dyrektora Powiatowej Stacji Epidemiologicznej w Szydłowcu, Pani Ireny Przybyłowskiej – Hanusz oraz Pana Stanisława Kozioła – emerytowanych nauczycieli szydłowieckiego liceum.  
Jubileuszową Sesję prowadziła Pani Marzena Janowska –Wicedyrektor Szkoły, któa w krótkim zarysie przedstawiła ideę sesji oraz program uroczystości. Następnie mgr Jan Piwowarczyk przybliżył historię Szkolnych Sesji w latach 2003-2018.

    Wykład inauguracyjny Jubileuszowej  Szkolnej Sesji Popularnonaukowej "Człowiek i Jego Środowisko" wygłosił dr Tomasz Wites - pracownik naukowo - dydaktyczny WSRiG Uniwersytetu Warszawskiego. Swoim wykładem ,,Na dwóch krańcach świata” zabrał uczestników sesji w wirtualną podróż do Peru oraz Nowej Zelandii. Niezykle ciekawa prelekcja pozwoliła uczestnikom Sesji być na dwóch różnych krańcach świata prawie w tym samym czasie.
 

Jubileusz to róweniż czas podziękowań. Starosta Szydłowiecki Włodzimierz Górlicki podziękował za włożony trud w organizowanie przedsięwzięcia na przestrzeni piętnastu lat wszystkim organizatorom Szkolnych Sesji: Karolowi Kopyckiemu – Dyrektorowi Szkoły, Marzenie Janowskiej – Wicedyrektor Szkoły, Janowi Piwowarczykowi – emerytowanemu nauczycielowi geografii, Małgorzacie Dygas – nauczycielce biologii, Zofii Giszko – emerytowanej nauczycielce chemii, Markowi Marcinkowskiemu – nauczycielowi chemii i Jerzemu Wiernickiemu – nauczycielowi informatyki.


W drugiej części XV Jubileuszowej Sesji uczennice klasy II szydłowieckiego liceum wygłosiły referaty, a Jury w składzie: Karol Kopycki, Marzena Janowska, Jan Piwowarczyk, Irena Przybyłowska – Hanusz oraz Małgorzata Dygas przyznało jedno pierwsze miejsce oraz trzy równorzędne wyróżnienia:


 I miejsce ,,Sienkiewicz nowoczesny” - Milena Marlica  


Wyróżnienia:
,, Co się komu śni – fenomen marzeń sennych”  Dominika Czajkowska


,,Matematyka – od glinianych tabliczek do Excela”  Milena Mączyńska


,,Moda i kreatywne etno-działania”  Julia Wiatr 


Nagrodę publiczności otrzymała Milena Marlica
     Wszystkie referaty prezentowały wysoki poziom merytoryczny oraz miały atrakcyjną formę prezentacji.
Dyrektor Szkoły podziękował uczennicom oraz nauczycielom opiekunom:  Marcie Łabęckiej, dr Leszkowi Furmańskiemu i Pawłowi Pękali  oraz wręczył dyplomy okolicznościowe. Obchodzony Jubileusz był też okazją do podziękowania opiekunom referatów na przestrzeni tych 15-stu lat. Słowa uznania za przygotowywanie uczniów, motywowanie, wspieranie, wskazywanie rozwiązań, rozwijanie zainteresowań i pasji Dyrektor szkoły skierował do opiekunów wszystkich Szkolnych Sesji Popularnonaukowych.

      Uroczystość zwieńczyło wystąpienie absolwentów - laureatów dotychczasowych sesji. Pani Marzena Janowska- Wicedyrektor Szkoły odczytała list  Anny Lis – laureatki III i IV Szkolnej Sesji Popularnonaukowej skierowany do uczestników sesji, dyrekcji, nauczycieli, w którym były podziękowania, refleksje, wspomnienia z czasów szkolnych. Następnie zaprosiła przybyłych na Jubileusz absolwentów laureatów do podzielenia się swoimi sukcesami naukowymi oraz zawodowymi. Na szkolnej scenie po wielu latach wystąpili jeszcze raz: Dariusz Zdziech, Kamil Bąk, Mateusz Szymkiewicz, Adam Frąk, Armand Starczewski oraz Paweł Łęcki.
Ich wypowiedziom towarzyszyły wspomnienia, refleksje, padło również wiele ciepłych słów o czasie spędzonym w murach szydłowieckiego „Sienkiewicza”.
       Na przestrzeni tych 14 lat ( nie licząc roku obecnego) było ponad 75 laureatów, ponad 120 uczestników oraz 24 nauczycieli opiekunów referatów.  Niestety wielu absolwentów – laureatów ze względu na obowiązki zawodowe, zajęcia na uczelniach, sprawy rodzinne nie mogło uczestniczyć w Jubileuszowej Sesji,  ale w inny sposób zaznaczyli swą obecność, bowiem w  korespondencji elektronicznej podzielili się wspomnieniami z czasów nauki w naszej szkole, udziału w sesjach, przekazali wiele podziękowań  i pozdrowień dla uczestników dzisiejszej sesji, dyrekcji szkoły, nauczycieli, uczniów, całej społeczności szkolnej.

      Uroczyście zamykając XV Jubileuszową Szkolną Sesję Popularnonaukową „Człowiek i Jego Środowisko” Dyrektor Szkoły Pan Karol Kopycki serdecznie podziękował za udział w uroczystości przybyłym gościom, przedstawicielom organu prowadzącego, prelegentom, przedstawicielom szkół podstawowych i gimnazjów, opiekunom referatów, uczniom, nauczycielom oraz wszystkim uczestnikom obchodów Jubileuszu. Słowa podziękowania skierował także do absolwentów laureatów, którzy  tak ciepło i budująco wypowiadali się o szkole, nauczycielach i latach spędzonych w naszym liceum. Dyrektor Szkoły pogratulował Im sukcesów oraz życzył dalszego rozwoju,  zaprosił również  do odwiedzania szkoły w każdej nadarzającej się chwili.
      Jubileuszową Sesję uświetnili występami artystycznymi uczniowie szydłowieckiego "Sienkiewicza": Aniela Kurek ucz. klasy IA -skrzypce, Eliza Kosno ucz. klasy Ib – pianino, Paweł Krupa uczeń klasy Ib – gitara.

      W przygotowaniu jest publikacja podsumowująca Szkolne Sesje Popularnonaukowe „Człowiek i Jego Środowisko. Zawarte będą w niej informacje ze wszystkich sesji, które odbyły się w szkole, ale również z udziału laureatów w Studenckich Sesjach Kół Naukowych UJK w Kielcach. Publikacja uzupełniona zostanie o relację z XV Jubileuszowej Szkolnej Sesji oraz wspomnienia laureatów absolwentów przybyłych na uroczystość oraz przesłane drogą elektroniczną. Publikację otrzymają wszyscy laureaci absolwenci, opiekunowie referatów, uczestnicy Jubileuszu. Będzie także dostępna w szkole.

 

Zdjęcia można obejrzeć w GALERII ZDJĘĆ lub [TUTAJ] lub poniżej


 

Rekrutacja 2018

Facebook Sienkiewicza

Erasmus +

Współpraca z UMCS

Ile osób goscimy?

Odwiedza nas 120 gości oraz 0 użytkowników.