• Nasza szkoła

  • Historia

  • Ślubowanie 2023

  • Wycieczki

  • Społeczeństwo "Sienkiewicza" 2023

erasmus 1

Zaloguj / Wyloguj

2829010
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Wszystkie dni
338
833
3168
2374142
25583
28307
2829010

Your IP: 35.175.107.142
2023-11-29 13:29

Stypendyści są wśród nas !!!

Zaszczytem dla szkoły jest fakt, iż uczniowie Sienkiewicza od wielu lat są nagradzani naukowymi stypendiami: Ministra Edukacji Narodowej, Prezesa Rady Ministrów, Starosty Szydłowieckiego.

Stypendyści Starosty Szydłowieckiego z naszego "Sienkiewicza" to:

Stypendyści 2018-2019 - I semestr  
Stypendyści 2017-2018 - II semestr Stypendyści 2017-2018 - I semestr 
Stydendyści 2016 2017 - I semestr Stydendyści 2016 2017 - II semestr
Stypendyści klas 3, 2015 - 2016 Stypendyści 2015 - 2016 II semestr
Stypendyści 2014 - 2015 - II semestr Stypendyści 2015 - 2016 I semestr
Stypendyści 2014 - 2015 - I semestr Stypendyści klas 3, 2014-2015 II semstr
Stypendyści 2013/1014 - I semestr  Stypendyści 2013/2014 - II semestr
         Stypendyści w latach 2012 - 2013           Stypendyści w latach 2011 - 2012
         Stypendyści w latach 2010 - 2011           Stypendyści w latach 2009 - 2010
         Stypendyści w latach 2008 - 2009           Stypendyści w latach 2007 - 2008

Stypendyści Prezesa Rady Ministrów


Dnia 28 listopada 2018 r.(środa) w siedzibie Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu podczas uroczystości wręczenia dyplomów potwierdzających przyznanie Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla najlepszych uczniów z terenu objętego nadzorem pedagogicznym Delegatury w Radomiu Kuratorium Oświaty w Warszawie stypendium odebrała po raz kolejny nasza uczennica

Milena Marlica, uczennica kl. 3ac.

Milena w roku szkolnym 2017/2018 uzyskała najwyższą średnią w szkole - 5,73.


 

 

Dnia 1 grudnia 2017r. w Muzeum Witolda Gombrowicza w podradomskiej Wsoli stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymała

Milena Marlica, uczennica klasy 2ac,

która rok szkolny 2016/2017 zakończyła ze średnią 5,63.

29 listopada 2016r. w auli Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów dla najlepszych uczniów szkół ponadgimnazjalnych z terenu objętego nadzorem pedagogicznym Delegatury w Radomiu.


 

 

- Gratuluję Wam zdobycia stypendium Prezesa Rady Ministrów. Tkwi w Was wielki potencjał i został on doceniony. Jestem przekonana, że zrobicie z niego dobry użytek te słowa Aurelii Michałowskiej, Mazowieckiego Kuratora Oświaty usłyszał m.in. nasz uczeń

Przemysław Kamiński z klasy 1d:

średnia na koniec roku szkolnego 2015/2016 - 5,44

 


Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla Joanny z 3d

W dniu 30 listopada 2015 roku w siedzibie Zespołu Szkół Muzycznych im. Oskara Kolberga w Radomiu odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów Stypendium Prezesa Rady Ministrów najlepszym uczniom szkół ponadgimnazjalnych z terenu objętego nadzorem Delegatury w Radomiu. Wśród zaproszonych gości byli nie tylko stypendyści, ale i nauczyciele, dyrektorzy szkół oraz rodzice uczniów.  Jedną ze stypendystek została uczennica kl.3D naszej szkoły Joanna Dzik.  [więcej]


Każdego roku od 1997 r. Prezes Rady Ministrów przyznaje uczniom szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski stypendia za wysokie osiągnięcia w nauce. W bieżącym roku szkolnym w samym obrębie radomskim Donald Tusk nagrodził swoim stypendium 75 uczniów. Troje z nich to młodzież z powiatu szydłowieckiego.

Tegoroczną Stypendystką Prezesa Rady Ministrów została Paulina Irańska uczennica klasy II D o profilu matematyczno-informatycznym.

Paulina Irańska jest inteligentną osobą, nauka nie sprawia jej trudności. Z domu wyniosła wysoką kulturę, zasady moralne, odpowiedzialność. Reprezentuje szkołę w poczcie sztandarowym, co odzwierciedla jej przywiązanie do wartości i tradycji narodowych. Pragnie studiować na AGH w Krakowie, wyznaje, że nie zamierza emigrować, pragnie pozostać w kraju i w przyszłości powrócić do swojej "małej ojczyzny".

         

 

Dotychczas w skład znakomitego grona stypendystów weszli m.in.:

Paulina Ludew: uczennica klasy o profilu biologiczno-chemicznym. W roku szkolnym 2012/2013 za uzyskanie najwyższej średniej ocen wśród uczniów swojego liceum - 5,25 otrzymała stypendium Prezesa Rady Ministrów, które jest przyznawane najlepszym uczniom z całej Polski. Od rozpoczęcia nauki w liceum Paulina zawsze uzyskiwała średnią ocen powyżej 5,0, za co wielokrotnie była wyróżniona stypendium starosty. Reprezentowała szkołę w Poczcie Sztandarowym na wielu uroczystościach szkolnych i miejskich. Interesuje się naukami ścisłymi - biologią i chemią, z którymi wiąże plany na przyszłość.

Tamara Pielas:uczennica klasy o rozszerzonym zakresie nauczania biologii, chemii i fizyki, od pierwszej klasy uzyskiwała bardzo wysokie wyniki w nauce w szkole (w r. szk. 2009/2010 uzyskała średnią ocen 5,21, w 2010/2011 - 5,08). Tamara to osoba wszechstronnie uzdolniona, która osiągała najwyższe wyniki w nauce z języków obcych (ocena celująca z języka włoskiego i łacińskiego) oraz przedmiotów humanistycznych (ocena celująca z języka polskiego i historii). Interesowała się również sportem, literaturą i historią XX wieku. Grała w szkolnej drużynie siatkówki, wielokrotnie reprezentowała szkołę i klasę w zawodach sportowych i konkursach przedmiotowych. W roku szkolnym 2010/2011 zdobyła wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie "Języki literatury" oraz  wyróżnienie w konkursie "Mój powiat - miejsce niezwykłe". Dwukrotnie była finalistką w Szkolnej Sesji Popularnonaukowej. Przez kilka lat poszerzała swoją wiedzę z języka angielskiego i włoskiego w szkole językowej.

  

Angelika Ludew uczennica kl. 3c o profilu lingwistycznym to osoba systematyczna i bardzo pracowita. Chętnie brała udział w życiu klasy i szkoły, rzetelnie wykonywała każde powierzone jej zadanie. Uczennica reprezentowała szkołę w poczcie sztandarowym, uczestniczyła w licznych konkursach m.in. "Zdrowo zakręceni" "Moja Mała Ojczyzna".

Marlena Jedlińska wszystkie swoje działania podejmowała z wielką odpowiedzialnością i wkładała w nie 100% wysiłku, czego dowodem są liczne nagrody i dowody uznania. Już w pierwszych latach nauki stała się wzorem do naśladowania, uzyskując najwyższą średnią ocen - 5,54 (2007/2008) i  5,64 (2008/2009). Ponadto Marlena miała szczególne osiągnięcia w różnych dziedzinach wiedzy, głównie z zakresu historii, języka polskiego oraz religii. Brała również udział w wielu konkursach i olimpiadach na różnych szczeblach, także tych ogólnopolskich. I tak w dziedzinie biologii zajęła I miejsce w Międzypowiatowym Konkursie Wiedzy - "Alkohol, narkotyki, AIDS - mówimy nie", zaś w konkursie na prezentację multimedialną pod hasłem "Proszę w opakowaniu ekologicznym" w kategorii grupa starsza, organizowanym przez Starostwo Powiatowe w Szydłowcu z patronatem honorowym Marszałka Województwa Mazowieckiego uzyskała II miejsce. W 2009 roku uczennica została wyróżniona w wojewódzkim konkursie biologicznym za pracę pt. "Ochrona gatunkowa drzew w Polsce", a w roku 2010 w tym samym konkursie otrzymała tytuł laureatki!

Imponującymi osiągnięciami może poszczycić się Marlena w dziedzinie teologii, i tak uzyskała: I miejsce w diecezjalnym etapie XVIII i XIX Olimpiady Teologii Katolickiej, II miejsce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Teologii Katolickiej, zdobywając tym samym indeks na uniwersytet warszawski, krakowski, poznański, wrocławski oraz KUL.

Zajęła także II miejsce w V Ogólnopolskim Konkursie  "Prymas Hlond - Bogu i ojczyźnie" organizowanym przez AK w Rumii, zaś tytuł laureatki w konkursie  "Wiedzy o Uniwersytecie Jagiellońskim" dał jej indeks na UJ.

Na dowód uznania za wybitne osiągnięcia w nauce Marlena Jedlińska otrzymała stypendia:

- Ministra Edukacji Narodowej,

- Prezesa Rady Ministrów,

- Starosty Szydłowieckiego.

Ponadto otrzymała "Nagrodę Marszałka Województwa Mazowieckiego dla wybitnie uzdolnionej młodzieży" oraz stypendium unijne "Kapitał ludzki".

 


 

 

 

Facebook Sienkiewicza

Erasmus +

Współpraca z UMCS

Ile osób goscimy?

Odwiedza nas 15 gości oraz 0 użytkowników.