• Nasza szkoła

  • Historia

  • Studniówka 2016

  • Wycieczki

  • Dzień Otwarty 2016

Zaloguj / Wyloguj

743943
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Wszystkie dni
501
474
1339
294068
10183
15883
743943

Your IP: 23.20.35.9
2017-08-22 13:13

GIMNAZJALISTO !!!

Kwestionarisze do
Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza
przyjmowane są do
24 czerwca 2017r.

Stypendyści są wśród nas !!!

Zaszczytem dla szkoły jest fakt, iż uczniowie Sienkiewicza od wielu lat są nagradzani naukowymi stypendiami: Ministra Edukacji Narodowej, Prezesa Rady Ministrów, Starosty Szydłowieckiego.

Stypendyści Starosty Szydłowieckiego z naszego "Sienkiewicza" to:

Stypendyści 2014 - 2015 - II semestr
Stypendyści 2014 - 2015 - I semestr Stypendyści klas 3, 2014-2015 II semstr
Stypendyści 2013/1014 - I semestr  Stypendyści 2013/2014 - II semestr
         Stypendyści w latach 2012 - 2013           Stypendyści w latach 2011 - 2012
         Stypendyści w latach 2010 - 2011           Stypendyści w latach 2009 - 2010
         Stypendyści w latach 2008 - 2009           Stypendyści w latach 2007 - 2008

Stypendyści Prezesa Rady Ministrów

Każdego roku od 1997 r. Prezes Rady Ministrów przyznaje uczniom szkół ponadgimnazjalnych z całej Polski stypendia za wysokie osiągnięcia w nauce. W bieżącym roku szkolnym w samym obrębie radomskim Donald Tusk nagrodził swoim stypendium 75 uczniów. Troje z nich to młodzież z powiatu szydłowieckiego.

Tegoroczną Stypendystką Prezesa Rady Ministrów została Paulina Irańska uczennica klasy II D o profilu matematyczno-informatycznym.

Paulina Irańska jest inteligentną osobą, nauka nie sprawia jej trudności. Z domu wyniosła wysoką kulturę, zasady moralne, odpowiedzialność. Reprezentuje szkołę w poczcie sztandarowym, co odzwierciedla jej przywiązanie do wartości i tradycji narodowych. Pragnie studiować na AGH w Krakowie, wyznaje, że nie zamierza emigrować, pragnie pozostać w kraju i w przyszłości powrócić do swojej "małej ojczyzny".

         

 

Dotychczas w skład znakomitego grona stypendystów weszli m.in.:

Paulina Ludew: uczennica klasy o profilu biologiczno-chemicznym. W roku szkolnym 2012/2013 za uzyskanie najwyższej średniej ocen wśród uczniów swojego liceum - 5,25 otrzymała stypendium Prezesa Rady Ministrów, które jest przyznawane najlepszym uczniom z całej Polski. Od rozpoczęcia nauki w liceum Paulina zawsze uzyskiwała średnią ocen powyżej 5,0, za co wielokrotnie była wyróżniona stypendium starosty. Reprezentowała szkołę w Poczcie Sztandarowym na wielu uroczystościach szkolnych i miejskich. Interesuje się naukami ścisłymi - biologią i chemią, z którymi wiąże plany na przyszłość.

Tamara Pielas:uczennica klasy o rozszerzonym zakresie nauczania biologii, chemii i fizyki, od pierwszej klasy uzyskiwała bardzo wysokie wyniki w nauce w szkole (w r. szk. 2009/2010 uzyskała średnią ocen 5,21, w 2010/2011 - 5,08). Tamara to osoba wszechstronnie uzdolniona, która osiągała najwyższe wyniki w nauce z języków obcych (ocena celująca z języka włoskiego i łacińskiego) oraz przedmiotów humanistycznych (ocena celująca z języka polskiego i historii). Interesowała się również sportem, literaturą i historią XX wieku. Grała w szkolnej drużynie siatkówki, wielokrotnie reprezentowała szkołę i klasę w zawodach sportowych i konkursach przedmiotowych. W roku szkolnym 2010/2011 zdobyła wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie "Języki literatury" oraz  wyróżnienie w konkursie "Mój powiat - miejsce niezwykłe". Dwukrotnie była finalistką w Szkolnej Sesji Popularnonaukowej. Przez kilka lat poszerzała swoją wiedzę z języka angielskiego i włoskiego w szkole językowej.

  

Angelika Ludew uczennica kl. 3c o profilu lingwistycznym to osoba systematyczna i bardzo pracowita. Chętnie brała udział w życiu klasy i szkoły, rzetelnie wykonywała każde powierzone jej zadanie. Uczennica reprezentowała szkołę w poczcie sztandarowym, uczestniczyła w licznych konkursach m.in. "Zdrowo zakręceni" "Moja Mała Ojczyzna".

Marlena Jedlińska wszystkie swoje działania podejmowała z wielką odpowiedzialnością i wkładała w nie 100% wysiłku, czego dowodem są liczne nagrody i dowody uznania. Już w pierwszych latach nauki stała się wzorem do naśladowania, uzyskując najwyższą średnią ocen - 5,54 (2007/2008) i  5,64 (2008/2009). Ponadto Marlena miała szczególne osiągnięcia w różnych dziedzinach wiedzy, głównie z zakresu historii, języka polskiego oraz religii. Brała również udział w wielu konkursach i olimpiadach na różnych szczeblach, także tych ogólnopolskich. I tak w dziedzinie biologii zajęła I miejsce w Międzypowiatowym Konkursie Wiedzy - "Alkohol, narkotyki, AIDS - mówimy nie", zaś w konkursie na prezentację multimedialną pod hasłem "Proszę w opakowaniu ekologicznym" w kategorii grupa starsza, organizowanym przez Starostwo Powiatowe w Szydłowcu z patronatem honorowym Marszałka Województwa Mazowieckiego uzyskała II miejsce. W 2009 roku uczennica została wyróżniona w wojewódzkim konkursie biologicznym za pracę pt. "Ochrona gatunkowa drzew w Polsce", a w roku 2010 w tym samym konkursie otrzymała tytuł laureatki!

Imponującymi osiągnięciami może poszczycić się Marlena w dziedzinie teologii, i tak uzyskała: I miejsce w diecezjalnym etapie XVIII i XIX Olimpiady Teologii Katolickiej, II miejsce w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Teologii Katolickiej, zdobywając tym samym indeks na uniwersytet warszawski, krakowski, poznański, wrocławski oraz KUL.

Zajęła także II miejsce w V Ogólnopolskim Konkursie  "Prymas Hlond - Bogu i ojczyźnie" organizowanym przez AK w Rumii, zaś tytuł laureatki w konkursie  "Wiedzy o Uniwersytecie Jagiellońskim" dał jej indeks na UJ.

Na dowód uznania za wybitne osiągnięcia w nauce Marlena Jedlińska otrzymała stypendia:

- Ministra Edukacji Narodowej,

- Prezesa Rady Ministrów,

- Starosty Szydłowieckiego.

Ponadto otrzymała "Nagrodę Marszałka Województwa Mazowieckiego dla wybitnie uzdolnionej młodzieży" oraz stypendium unijne "Kapitał ludzki".

 


 

Rekrutacja 2017

Erasmus +

Współpraca z UMCS

Ile osób goscimy?

Odwiedza nas 90 gości oraz 0 użytkowników.