• Nasza szkoła

  • Historia

  • Studniówka 2019

  • Wycieczki

  • Dzień Otwarty 2016

erasmus 1

Zaloguj / Wyloguj

2702142
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Wszystkie dni
17
688
3274
2245278
1174
26554
2702142

Your IP: 3.238.111.130
2023-06-03 01:19

XIV Szkolna Sesja Popularnonaukowa
"Człowiek i Jego Środowisko" - 11 kwietnia 2016

Sesja jest okazją do zaprezentowania przez uczniów ich zainteresowań, ciekawych tematów, osiągnięć z różnych dziedzin wiedzy.

 Zachęcamy uczniów wszystkich klas do udziału w XIV Szkolnej Sesji Popularnonaukowej "Człowiek i Jego Środowisko".

11 kwietnia 2016

1.
Uczniowie zainteresowani wygłoszeniem referatu na szkolnej sesji   zobowiązani są złożyć do organizatorów wypełnioną kartę zgłoszeniową do 08.03.2016r.  (karty są dostępne w sekretariacie szkoły i  na stronie internetowej szkoły). Pobierz [TUTAJ]

2.
Ostateczny termin składania referatów lub posterów do organizatorów sesji upływa 22.03.2016r.

3.
Na końcu referatu (odwrocie posteru) należy umieścić spis literatury
i innych źródeł informacji, z których korzystał autor pracy.

     Przykład cytowania literatury:

Darwin K., O pochodzeniu gatunków, Altaya & De Agostini, Warszawa 2001, s.117
Sobczyk A., 2005. Formy wietrzenia granitu. Wszechświat, 106: 56-61.

4.
Kryteria oceny prac umożliwiające Komisji zakwalifikowanie referatu
do sesji

- zrozumienie tematu, analiza, samodzielność
- pomysłowość i oryginalność pracy
- szata graficzna ( zdjęcia, mapki, wykresy, schematy itp. )
- poprawność językowa i ortograficzna
- baza źródłowa (spis literatury i innych źródeł informacji)

Karty zgłoszeniowe należy składać do p. M. Dygas

 

Karta zgłoszenia [pobierz]


Regulamin Szkolnej Sesji Popularnonaukowej

"CZŁOWIEK I JEGO ŚRODOWISKO"

1.Organizator Sesji:

Organizatorem Szkolnej Sesji pt:"Człowiek i jego Środowisko" jest dyrekcja i nauczyciele Zespołu Szkół Ogólnokształcących im. Henryka Sienkiewicza w Szydłowcu.

2.Celem Sesji jest:
- rozwijanie zainteresowania wiedzą u uczniów
- upowszechnianie i pogłębianie wiedzy z zakresu różnych dziedzin życia
- pomoc w budowaniu indywidualnego warsztatu pracy naukowej zainteresowanych uczniów
- pomoc uczniom w przygotowaniu się do studiów wyższych

3. Przebieg Sesji:
  a/ uczniowie zgłaszają na piśmie przystąpienie do Sesji (wypełniają kartę zgłoszeniową)

  b/ uczniowie przygotowują referaty, postery pod kierunkiem nauczyciela przedmiotu, który jest odpowiedzialny za wartość merytoryczną pracy

  - Etap I Sesji: prezentacja referatów w celu wyłonienia 3 prac najlepszych. Jeden  referat jest wyłoniony w tej części w drodze głosowania słuchaczy Sesji.
  -  Etap II Sesji: ustalenie przez jury (złożonego z przedstawicieli Rady Pedagogicznej oraz przedstawiciela Samorządu Uczniowskiego) kolejności I, II i III miejsca i prezentacja najlepszych referatów  na sesjach pozaszkolnych.

4.Komisja  Organizacyjna Szkolnej Sesji Popularnonaukowej:

mgr Karol Kopycki dyrektor szkoły
mgr Marzena Janowska  wicedyrektor szkoły
mgr Małgorzata Dygas  nauczycielka biologii
mgr Jan Piwowarczyk  nauczyciel geografii

5. Zgłoszenia na Sesję potwierdzone przez nauczyciela przedmiotu na piśmie (wypełniona karta)  składają uczniowie do organizatorów  do  8  marca  2016 roku.

6.Wymogi:
 - referat uczniowie zgłaszają do Komisji  w  formie elektronicznej (treść ? dokument Word  i  prezentacja  w  formie  slajdów  wraz  z recenzją nauczyciela opiekuna do  22 marca 2016
 - wystąpienie powinno trwać 12-15 minut
 - zaprezentowane  postery winny mieć znormalizowane wymiary ( format brystolu) lub jego  wielokrotność)

7. Nagrody:
-Autorzy wyróżnionych przez jury referatów i wystąpień otrzymają nagrody rzeczowe oraz wysokie oceny cząstkowe z przedmiotu nauczania  (w zależności  jakiej dziedziny nauki dotyczy wystąpienie) 


W prezentacji należy umieścić:

na pierwszym slajdzie

Nazwę szkoły
 Zespół  Szkół Ogólnokształcących
 im. Henryka Sienkiewicza w Szydłowcu
Napis: XIV  Sesja Popularnonaukowa
Temat pracy
Nazwiska i imiona autorów

na pozostałych slajdach:
na pasku górnym
 XIV  Szkolna  Sesja  Popularnonaukowa  ,,Człowiek i jego środowisko"

na pasku dolnym
Temat pracy  oraz   imię i nazwisko autora

na ostatnim slajdzie

Bazę źródłową (spis literatury i innych źródeł informacji)
 wg podanego wzoru:

Darwin K., O pochodzeniu gatunków, Altaya & De Agostini, Warszawa 2001, s.117
Sobczyk A., 2005. Formy wietrzenia granitu. Wszechświat, 106: 56-61.


 

 

Facebook Sienkiewicza

Erasmus +

Współpraca z UMCS

Ile osób goscimy?

Odwiedza nas 5 gości oraz 0 użytkowników.