• Nasza szkoła

  • Historia

  • Ślubowanie 2023

  • Wycieczki

  • Społeczeństwo "Sienkiewicza" 2023

erasmus 1

Zaloguj / Wyloguj

2836409
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Wszystkie dni
2286
3226
10567
2374142
5512
27470
2836409

Your IP: 18.205.26.39
2023-12-02 06:21

Informacje ogólne     Sprawozdania     Podsumowanie    

Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Henryka Sienkiewicza w Szydłowcu realizuje projekt. „Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej” finansowany w 100% ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na zasadach Programu Erasmus+ w sektorze Edukacja szkolna - Mobilność kadry edukacji szkolnej. Tytuł projektu: Podnoszenie kompetencji językowych, metodycznych i kulturowych nauczycieli gwarancją sukcesów szkoły.
Nr umowy: POWERSE-2016-1-PL01-KA101-024762. Projekt realizowany będzie od 15.11.2016r. do 14.06.2018r.  Kwota dofinansowania: 207 847,78zł.
        
        Celem projektu jest podniesienie kompetencji językowych, metodycznych i kulturowych nauczycieli oraz kadry zarządzającej, propagowanie nauki języków obcych i różnorodności językowej. Wykorzystanie nabytych umiejętności w pracy dydaktyczno-wychowawczej. Kształtowanie postaw proeuropejskich oraz europejskiego wymiaru kształcenia
         Tematyka projektu skupia się wokół Europejskiego Planu Rozwoju szkoły.  Rozwój  szkoły wiąże się z podniesieniem jakości jej pracy w wielu obszarach, m.in.: kształceniem na wysokim poziomie, podnoszeniem przez nauczycieli swoich kompetencji (językowych, metodycznych i kulturowych), współpracą międzynarodową z europejskimi szkołami, eTwinning. Podnoszenie jakości  pracy szkoły poprzez realizację jej potrzeb:
1) wzrost znajomości języków obcych przez nauczycieli, aby możliwe stało się prowadzenie projektów edukacyjnych językowych i przedmiotowych, interdyscyplinarnych w ramach platformy eTwining oraz w ramach Akcji 2. w programie Erasmus+;
2) rozwój umiejętności metodycznych nauczycieli poprzez udział w kursach zagranicznych; są to: nauczyciele j. angielskiego, j. francuskiego;
3) wdrożenie nowych metod nauczania z wykorzystaniem nowych narzędzi w celu zwiększenia efektywności procesu dydaktycznego oraz podnoszenia jakości pracy szkoły;
4) kształtowanie postaw proeuropejskich, wyposażenie nauczycieli i uczniów w wiedzę dotyczącą zmian w krajach europejskich m.in. tematykę uchodźctwa i migracji.
5)  stworzenie w perspektywie oferty lekcji dwujęzycznych.

         Uczestnikami projektu są nauczyciele języków obcych nowożytnych (angielski, niemiecki, francuski), nauczyciele poszczególnych przedmiotów oraz kadra zarządzająca.  Udział w projekcie przyniesie szkole wiele długofalowych korzyści m in. profesjonalizację kadry odpowiadającej za współpracę z instytucjami zagranicznymi, podniesienie kompetencji metodycznych, zawodowych, kulturowych nauczycieli pracujących w szkole, poszerzenie i poprawę oferty edukacyjnej oraz zyskanie renomy instytucji nowoczesnej, co zdecydowanie może wpływać na zwiększenie zainteresowania naszą szkołą w środowisku lokalnym.
     W ramach realizacji projektu nauczyciele odbędą zagraniczne szkolenia metodyczne oraz językowe w różnych krajach: Wielkiej Brytanii, Francji, Austrii oraz Malcie.

Koordynatorkami szkolnymi projektu są: Pani Marzena Janowska – wicedyrektor szkoły oraz Pani Karolina Maj – nauczycielka języka francuskiego.

 

 

 

Erasmus +

Ile osób goscimy?

Odwiedza nas 6 gości oraz 0 użytkowników.