• Nasza szkoła

  • Historia

  • Studniówka 2019

  • Wycieczki

  • Dzień Otwarty 2016

Zaloguj / Wyloguj

1278889
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Wszystkie dni
216
708
924
827151
13999
20857
1278889

Your IP: 46.229.168.129
2019-08-19 08:02

 

Podania do LO 2019
Przyjmujemy podania do szkoły
od 13 maja 2019 (poniedziałek) do 24 czerwca 2019r 
do pobrania w sekretariacie lub [TUTAJ]

  KONKURS na prezentację promującą
"Zdrowy styl życia"

KONKURS  NA  PREZENTACJĘ  MULTIMEDIALNĄ
promującą zdrowy styl życia

Healthy eating

 
    Kolejne zadanie w ramach projektu Erasmus+ związane jest ze stworzeniem prezentacji multimedialnej, w języku polskim i angielskim, przedstawiającej swój sposób odżywiania się - co jeść a czego unikać; uczniowie proponują 1 przykładowe menu dzienne dla zdrowej młodej osoby.

 

-    Pracę należy wykonać w formie prezentacji multimedialnej
-    Czas trwania prezentacji nie powinien przekraczać 15 minut, a treść merytoryczna nie powinna dominować nad zdjęciami
-    Prezentacje mogą być wykonywane indywidualnie lub w zespołach 2-osobowych
-    Prace należy składać na płycie CD lub innym nośniku. W nazwie pliku należy wpisać swoje dane: imię, nazwisko, klasę
-    Prace należy dostarczyć do 07 stycznia 2016 roku do p. Małgorzaty Dygas lub p. Katarzyny Berus
-    Nagrodą w konkursie są punkty aktywności w projekcie "Games always make everyone supportive" (brane pod uwagę przy rekrutacji na mobilność zagraniczną), nagrody rzeczowe oraz oceny cząstkowe z przedmiotów
________________________________________
 

REGULAMIN KONKURSU
NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ
Healthy eating


I. Organizator:
Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Henryka Sienkiewicza w Szydłowcu.


II. Cele konkursu:

- Realizacja zadania w ramach projektu Erasmus + pt.":Games always make everyone supportive."

- Kształtowanie postaw młodych ludzi jako liderów zdrowego stylu życia  w środowisku rówieśniczym

- Wyrobienie odpowiedzialności za zdrowie swoje i innych,

- Rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną;

- Kształtowanie umiejętności selekcji informacji z poszanowaniem praw autorskich.

III. Uczestnictwo:

Konkurs jest adresowany do uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Szydłowcu.

IV. Przebieg konkursu:

- Przedmiotem konkursu jest stworzenie prezentacji multimedialnej, w języku polskim i angielskim, przedstawiającej swój sposób odżywiania się - co jeść a czego unikać,
- Pracę należy wykonać w formie prezentacji multimedialnej  
- Czas trwania prezentacji nie powinien przekraczać 15 minut, a treść merytoryczna nie powinna dominować nad zdjęciami
- Uczestnik konkursu może złożyć tylko jedną pracę
- Prace mogą być wykonywane indywidualnie lub w zespołach 2-osobowych.
- Prace należy składać na płycie CD lub innym nośniku. Jako nazwę plików należy wpisać swoje dane: imię, nazwisko, klasę
- W prezentacji powinny być zawarte informacje o wykorzystywanych materiałach źródłowych.
- Oceny prac dokona powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa.
- Prace należy dostarczyć do 07 stycznia 2016 roku
 - Prace dostarczone po terminie nie będą brały udziału w konkursie.

V. Kryteria oceniania:

- Zgodność treści prezentacji z hasłem przewodnim konkursu.
- Poprawność merytoryczna zamieszczonych w prezentacji informacji.
- Przejrzysty i uporządkowany układ prezentacji.
- Innowacyjność i kreatywność w podejściu do tematu.
- Ogólne wrażenie estetyczne.
- Kryteria oceniania prac wykonanych indywidualnie i zespołowo są takie same.

VI. Nagrody:

Nagrodą w konkursie są punkty aktywności w projekcie "Games always make everyone supportive" (brane pod uwagę przy rekrutacji na mobilność zagraniczną), nagrody rzeczowe oraz oceny cząstkowe z przedmiotów.

VII. Postanowienia końcowe:

- Decyzja Komisji jest ostateczna i nie podlega weryfikacji.
- Przystępujący do konkursu uczestnik akceptuje postanowienia powyższego Regulaminu.
- Regulamin konkursu i jego wyniki będą dostępne na stronie internetowej szkoły: www.liceumweb.pl.
- Akceptacja powyższego regulaminu wiąże ze sobą prawo do późniejszego wykorzystania prac w celu promocji szkoły.  
- Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w treści i wykładni regulaminu.


 

 

Rekrutacja 2019

Facebook Sienkiewicza

Erasmus +

Ile osób goscimy?

Odwiedza nas 53 gości oraz 0 użytkowników.