• Nasza szkoła

  • Historia

  • Studniówka 2019

  • Wycieczki

  • Dzień Otwarty 2016

erasmus 1

Zaloguj / Wyloguj

2702913
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Wszystkie dni
458
330
458
2253322
1945
26554
2702913

Your IP: 35.172.164.32
2023-06-04 22:05
  Erasmus +
KONKURS NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ
"Polska w ujęciu historycznym i geograficznym"

Kolejne zadanie w ramach projektu Erasmus+ związane jest ze stworzeniem prezentacji multimedialnej, w języku polskim i angielskim, przedstawiającej najważniejsze i najciekawsze wydarzenia w historii Polski, w tym naszego miasta, oraz jej geograficzne "perełki".


-    Pracę należy wykonać w formie prezentacji multimedialnej
-    Czas trwania prezentacji nie powinien przekraczać 15 minut, a treść merytoryczna nie powinna dominować nad zdjęciami
-    Prezentacje mogą być wykonywane indywidualnie lub w zespołach 2-osobowych
-    Prace należy składać na płycie CD lub innym nośniku. W nazwie pliku należy wpisać swoje dane: imię, nazwisko, klasę
-    Prace należy dostarczyć do 30 kwietnia 2015 roku do p. Eulalii Głowackiej, p. Agnieszki Karpety, lub p. Anny Stopa
-    Najlepsza praca zostanie zaprezentowana podczas mobilności uczniów w naszej szkole w maju 2015 roku
-    Nagrodą w konkursie są punkty aktywności w projekcie "Games always make everyone supportive" ( brane pod uwagę przy rekrutacji na mobilność zagraniczną), nagrody rzeczowe oraz oceny cząstkowe z przedmiotów

 Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej szkoły: www.liceum.webd.pl


REGULAMIN KONKURSU
NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ
pt. "Polska w ujęciu historycznym i geograficznym"

 
I. Organizator:
Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Ogólnokształcących im. Henryka Sienkiewicza w Szydłowcu.

II. Cele konkursu:
- Realizacja zadania w ramach projektu Erasmus + pt.":Games always make everyone supportive."
- Kształtowanie patriotyzmu  oraz rozwijanie poczucia więzi z krajem i swoją ,,małą ojczyzną?
- Rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną;
- Kształtowanie umiejętności selekcji informacji z poszanowaniem praw autorskich.

III. Uczestnictwo:
Konkurs jest adresowany do uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Szydłowcu.

IV. Przebieg konkursu:
- Przedmiotem konkursu jest stworzenie prezentacji multimedialnej, w języku polskim i angielskim, przedstawiającej najważniejsze i najciekawsze wydarzenia w historii Polski, w tym naszego miasta, oraz jej geograficzne  "perełki"            
- Pracę należy wykonać w formie prezentacji multimedialnej  
- Czas trwania prezentacji nie powinien przekraczać 15 minut, a treść merytoryczna nie powinna dominować nad zdjęciami
- Uczestnik konkursu może złożyć tylko jedną pracę
- Prace mogą być wykonywane indywidualnie lub w zespołach 2-osobowych.
- Prace należy składać na płycie CD lub innym nośniku. Jako nazwę plików należy wpisać swoje dane: imię, nazwisko, klasę
- W prezentacji powinny być zawarte informacje o wykorzystywanych materiałach źródłowych.
- Oceny prac dokona powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa.
- Najlepsza praca zostanie zaprezentowana podczas mobilności uczniów w naszej szkole w maju 2015 roku
- Prace należy dostarczyć do 30 kwietnia 2015r. do p. Eulalii Głowackiej,  p. Agnieszki Karpety, lub do p. Anny Stopa
 - Prace dostarczone po terminie nie będą brały udziału w konkursie.

V. Kryteria oceniania:
- Zgodność treści prezentacji z hasłem przewodnim konkursu.
- Poprawność merytoryczna zamieszczonych w prezentacji informacji.
- Przejrzysty i uporządkowany układ prezentacji.
- Innowacyjność i kreatywność w podejściu do tematu.
- Ogólne wrażenie estetyczne.
- Kryteria oceniania prac wykonanych indywidualnie i zespołowo są takie same.

VI. Nagrody:
Nagrodą w konkursie są punkty aktywności w projekcie "Games always make everyone supportive" (brane pod uwagę przy rekrutacji na mobilność zagraniczną), nagrody rzeczowe oraz oceny cząstkowe z przedmiotów.

VII. Postanowienia końcowe:
- Decyzja Komisji jest ostateczna i nie podlega weryfikacji.
- Przystępujący do konkursu uczestnik akceptuje postanowienia powyższego Regulaminu.
- Regulamin konkursu i jego wyniki będą dostępne na stronie internetowej szkoły: www.liceumweb.pl.
- Akceptacja powyższego regulaminu wiąże ze sobą prawo do późniejszego wykorzystania prac w celu promocji szkoły. 
- Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w treści i wykładni regulaminu.

 


 

 

 

 

Facebook Sienkiewicza

Erasmus +

Ile osób goscimy?

Odwiedza nas 28 gości oraz 0 użytkowników.