• Nasza szkoła

  • Historia

  • Ślubowanie 2023

  • Wycieczki

  • Społeczeństwo "Sienkiewicza" 2023

erasmus 1

Zaloguj / Wyloguj

2834001
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Wszystkie dni
3104
1319
8159
2374142
3104
27470
2834001

Your IP: 18.207.160.97
2023-12-01 20:06

KONKURS NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ / FILM


REGULAMIN KONKURSU
NA PREZENTACJĘ MULTIMEDIALNĄ / FILM
pt. "Nasze miejsce w Europie"


I. Organizator:
Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Ogólnokształcących im. H. Sienkiewicza w Szydłowcu.

II. Cele konkursu:
- Realizacja zadania w ramach projektu Erasmus + pt.":Games always make everyone supportive."
- Kształtowanie postawy identyfikacji z miejscem zamieszkania, poczucia przynależności do środowiska lokalnego, postawy przywiązania do tradycji.
- Rozwijanie umiejętności posługiwania się technologią informacyjną;
- Kształtowanie umiejętności selekcji informacji z poszanowaniem praw autorskich.

III. Uczestnictwo:
Konkurs jest adresowany do uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Henryka Sienkiewicza w Szydłowcu.

IV. Przebieg konkursu:
- Przedmiotem konkursu jest stworzenie prezentacji multimedialnej lub filmu promującego nasz kraj, region, miasto w języku polskim i angielskim.
- Forma pracy jest dowolna, należy ją wykonać w wybranym programie np. Power Point. Praca może być wykonana jako prezentacja, film lub połączenie różnych narzędzi i aplikacji  np.  Prezi.
- Uczestnik konkursu może złożyć tylko jedną pracę.
- Prace mogą być wykonywane indywidualnie bądź w zespołach 2-osobowych.
- Prace należy składać na płycie CD lub innym nośniku. Jako nazwę plików należy wpisać swoje dane (imię, nazwisko, klasa), tytuł pracy, imię i nazwisko opiekuna.
- W prezentacji powinny być zawarte informacje o wykorzystywanych materiałach źródłowych.
- Oceny prac dokona powołana przez Organizatora Komisja Konkursowa.
- Najlepsza praca zostanie zaprezentowana podczas pierwszej wymiany uczniów w Bułgarii.
- Prace należy dostarczyć do 10 stycznia 2015r.  do p. Karoliny Maj lub do p. Ireneusza Kosno.
 - Prace dostarczone po terminie nie będą brały udziału w konkursie.

V. Kryteria oceniania:
- Zgodność treści prezentacji z hasłem przewodnim konkursu.
- Poprawność merytoryczna zamieszczonych w prezentacji informacji.
- Przejrzysty i uporządkowany układ prezentacji.
- Innowacyjność i kreatywność w podejściu do tematu.
- Ogólne wrażenie estetyczne.
- Kryteria oceniania prac wykonanych indywidualnie i zespołowo są takie same.

VI. Nagrody:
Nagrodą w konkursie są punkty aktywności w projekcie "Games always make everyone supportive" (brane pod uwagę przy rekrutacji na mobilność zagraniczną), oceny cząstkowe z przedmiotów.

VII. Postanowienia końcowe:
- Decyzja Komisji jest ostateczna i nie podlega weryfikacji.
- Przystępujący do konkursu uczestnik akceptuje postanowienia powyższego Regulaminu.
- Regulamin konkursu i jego wyniki będą dostępne na stronie internetowej szkoły: www.liceumweb.pl.
- Akceptacja powyższego regulaminu wiąże ze sobą prawo do późniejszego wykorzystania prac w celu promocji szkoły.  - Organizator zastrzega sobie prawo do ewentualnych zmian w treści i wykładni regulaminu.
Informacji o zadaniu udziela p. Karolina Maj.


 

 

 

Facebook Sienkiewicza

Erasmus +

Ile osób goscimy?

Odwiedza nas 7 gości oraz 0 użytkowników.