• Nasza szkoła

  • Historia

  • Ślubowanie 2023

  • Wycieczki

  • Społeczeństwo "Sienkiewicza" 2023

 

Zaloguj / Wyloguj

3021191
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Wszystkie dni
191
765
3544
2562831
29065
27889
3021191

Your IP: 3.215.186.30
2024-05-30 12:46

 Szydłowiec, dn. 15 grudnia 2014 r.

 Sprawozdanie z konkursu plastycznego

pt. "Sport w twoim życiu, regionie lub mieście"

Dnia 6 grudnia 2014 r. został rozstrzygnięty konkurs pt.: "Sport w twoim życiu, regionie lub mieście" zorganizowany jako zadanie drugie międzynarodowego projektu Erasmus + "Games always make everyone supportive."

Konkurs adresowany był do wszystkich uczniów ZSO im. Henryka Sienkiewicza w Szydłowcu.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie było samodzielne wykonanie pracy obrazującej: historię ulubionych sportów, historię tradycyjnych sportów regionu lub najsłynniejsze imprezy sportowe miasta dowolną techniką plastyczną i opisanie jej w języku angielskim.

Do organizatorów konkursu wpłynęło łącznie 15 prac wykonanych przez uczniów klas I, II i III w wyznaczonym terminie do 3 grudnia 2014 r. Opiekunami prac konkursowych byli nauczyciele j. angielskiego: mgr Agnieszka Nowakowska, mgr Katarzyna Berus
oraz mgr Ireneusz Kosno.

Kolejnym etapem konkursu było dokonanie oceny prac i wyłonienie 3 najlepszych przez członków komisji konkursowej - powołanej przez organizatora konkursu - w składzie:

1. Pan Karol Kopycki - dyrektor szkoły;

2. Pani Marzena Janowska - v-ce dyrektor, zarządzanie projektem;

3. Pani Karolina Maj - członek zespołu projektowego;

4. Pani Agnieszka Nowakowska - koordynator zadania;

5. Pani Katarzyna Berus - nauczyciel wspomagający;

6. Pan Ireneusz Kosno - nauczyciel wspomagający.

Jury konkursowe, po zapoznaniu się z regulaminem konkursu i w myśl jego zasad, obejrzało i oceniło wszystkie prace, które wpłynęły na konkurs. Były one ocenione pod względem samodzielności wykonania, oryginalności, walorów artystycznych, techniki plastycznej oraz zgodności z tematem. Każdy członek komisji dokonał wyboru trzech najlepszych według niego prac, za które przyznał następujące punkty: 1 miejsce - 5 pkt,  2 miejsce - 4 pkt, 3 miejsce - 3 pkt.

Po zsumowaniu wszystkich punktów, wyłoniono laureatów:

1 miejsce - Aleksandra Grzduk "The history of my love - basketball" kl. Ia

2 miejsce - Paulina Charzewska "Skating as one of the oldest sports" kl. IIIa

3 miejsce - Olimpia Szczerek "History of my favourite sport" kl. IIc

 

Koordynator zadania: Agnieszka Nowakowska Regulamin konkursu plastycznego

pt. "Sport w twoim życiu, regionie lub mieście"

I. Konkurs odbywa się w ramach projektu Erasmus + pt. :Games always make everyone supportive."

II. Konkurs adresowany jest do wszystkich uczniów szkół biorących udział w projekcie, którzy zainteresowani są międzynarodową wymianą młodzieży szkolnej.

III. Tematyka konkursu

Prace uczestników konkursu powinny obrazować:

  • historię ich ulubionych sportów,

LUB

  • historię tradycyjnych sportów ich regionu,

LUB

  • najsłynniejsze imprezy sportowe ich miasta.

IV. Założenia organizacyjne:

1. Warunkiem uczestnictwa jest samodzielne wykonanie pracy dowolną techniką plastyczną i opisane w języku angielskim.

2. Prace powinny mieć format A1 (bristol).

3. Każdy z uczestników składa maksymalnie jedną pracę.

4. Na odwrocie każdej pracy należy wpisać imię, nazwisko i wiek autora, tytuł pracy oraz imię i nazwisko opiekuna.

5. Prace dostarczone na konkurs nie będą zwracane.

6. Osoby przedkładające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez organizatorów swoich danych osobowych (umieszczenie imiennych wyników na stronie internetowej organizatora).

7. Regulamin konkursu jest dostępny w zakładce Erasmus + na stronie internetowej ZSO im. H. Sienkiewicza w Szydłowcu.

8. Wyniki Konkursu dostępne będą na stronie internetowej, a laureaci będą zawiadomieni osobiście

V. Termin dostarczenia prac:

1. Prace należy składać osobiście do 3 grudnia 2014 roku koordynatorowi zadania - p. Agnieszce Nowakowskiej lub nauczycielom wspomagającym - p. Katarzynie Berus, p. Ninie Sitkowskiej i p. Ireneuszowi Kosno.

VI. Ocena prac i nagrody:

1. Prace oceniać będzie Komisja konkursowa powołana przez organizatora.

2. Organizatorzy przewidują udział laureatów prac w wyjazdach do szkół partnerskich projektu Erasmus+.

Koordynator zadania: Agnieszka Nowakowska


 

 

Facebook Sienkiewicza

Erasmus +

Ile osób goscimy?

Odwiedza nas 5 gości oraz 0 użytkowników.