• Nasza szkoła

  • Historia

  • Studniówka 2019

  • Wycieczki

  • Dzień Otwarty 2016

erasmus 1

Zaloguj / Wyloguj

2777886
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Wszystkie dni
36
595
2775
2324782
2775
23376
2777886

Your IP: 3.236.46.172
2023-10-05 02:15

Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej

W Zespole Szkół Ogólnokształcących im. Henryka Sienkiewicza w Szydłowcu realizowany był roczny (31.12.2014 - 30.12.2015) projekt "Zagraniczna mobilność kadry edukacji szkolnej"finansowany w 100% ze środków Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na zasadach Programu Erasmus+ w sektorze Edukacja szkolna.

Tytuł projektu: Profesjonalny rozwój nauczycieli różnych języków obcych w zakresie komunikacji międzynarodowej i międzykulturowej.

Nr umowy: POWERSE-2014-1-PL01-KA101-001601.

Kwota dofinansowania: 35 617,15zł.

     Celem projektu był rozwój kompetencji nauczycieli języków obcych ze szczególnym uwzględnieniem komunikacji międzynarodowej oraz międzykulturowej, włączenie mobilności zagranicznej do długofalowej internacjonalizacji szkoły, podnoszenie kompetencji zawodowych nauczycieli, zwiększenie kompetencji i umiejętności językowych, podniesienie jakości nauczania i uczenia się, podniesienie kompetencji społecznych, językowych i kulturowych, promowanie nauczania międzynarodowego, przygotowanie do podjęcia współpracy międzynarodowej, poszerzenie wiedzy na temat kultury i cywilizacji, podniesienie poziomu kompetencji w zakresie ICT i wykorzystania narzędzi informatycznych, wzbogacenie warsztatu pracy o nowe metody nauczania, pogłębienie poczucia tożsamości europejskiej. Uczestnikami projektu byli nauczyciele trzech różnych języków obcych nowożytnych (angielski, niemiecki, francuski).

     W ramach realizacji projektu nauczyciele odbyli zagraniczne szkolenia językowe w różnych krajach. Nauczyciele języka niemieckiego Pani Anita Herka-Ubysz i Pan Leszek Furmański uczestniczyli w kursie językowym w Berlinie (Niemcy). Nauczycielka języka francuskiego Pani Karolina Maj uczestniczyła w kursie językowym "Stage de formation desenseignants FLE (Français Langue Étran're)" w Nicei (Francja). Nauczyciel językaangielskiego Pan Ireneusz Kosno uczestniczył w kursie językowym "Creative Teaching intheSecondary English Language Classroom, Practical and Creative Methodology for Overseas English Language Teachers w Oxfordzie (Wielka Brytania).

   Udział w projekcie przyniósł szkole wiele długofalowych korzyści m. in. profesjonalizację kadry odpowiadającej za współpracę z instytucjami zagranicznymi, podniesienie kompetencji zawodowych nauczycieli pracujących w szkole, poszerzenie i poprawę oferty edukacyjnej, w tym możliwość nauki języków obcych w zakresie rozszerzonym, na rożnych stopniach zaawansowania oraz zyskanie renomy instytucji nowoczesnej, co zdecydowanie będzie wpływać na zwiększenie zainteresowania naszą szkołą w środowisku lokalnym.

Poprzez udział w mobilności nauczyciele rozwinęli umiejętności zarówno praktyczne (porozumiewania się w języku obcym, podniesienie kompetencji zawodowych, praca z uczniem, nowoczesne metody nauczania), jak i emocjonalne (wzrost pewności siebie), kompetencje interpersonalne, społeczne i kulturowe. Nauczyciele zdobyli cenną wiedzę w zakresie możliwości wykorzystania nowych metod pracy, technik nauczania oraz pracy z uczniem, poznawali nowe narzędzia oraz wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz kulturę i tradycje krajów, w których odbywały się szkolenia.

Po zakończonych mobilnościach zagranicznych nauczyciele podzielili się zdobytą wiedzą i umiejętnościami zarówno z szeroko rozumianą społecznością szkolną (uczniowie, rodzice, nauczyciele), jak i społecznością lokalną przy różnych okazjach, m.in.: podczas zajęć dydaktycznych, na spotkaniach z rodzicami, zebraniach Rady Pedagogicznej, w trakcie spotkań indywidualnych z nauczycielami. Nauczyciele zorganizowali wystawę zgromadzonych informacji o krajach, w których odbywały się kursy językowe, mediach i portalach społecznościowych.

Koordynatorem szkolnym projektu była Pani Marzena Janowska - wicedyrektor szkoły.


 

Anita Herka-Ubysz - nauczycielka języka niemieckiego

    "Uczestnicząc w zagranicznym kursie językowym miałam możliwość doskonalenia znajomości zarówno języka literackiego, jak i zapoznania się z elementami współczesnego języka potocznego, młodzieżowego slangu i lokalnego dialektu. Codzienne zajęcia, prowadzone przez grupę wysoko wykwalifikowanych nauczycieli oraz tygodniowy pobyt pośród rodzimych użytkowników niemczyzny służył nie tylko rozwijaniu kompetencji językowych, lecz stwarzał także możliwość bliższego poznania życia społeczno - politycznego naszych zachodnich sąsiadów; ich kultury, historii i tradycji. Warto przy tym również podkreślić aspekt otwierania się lokalnej społeczności na postawę szeroko rozumianej tolerancji, która w tak barwnej mozaice nacji, obyczajów i religii - jaką jest berlińska metropolia - wydaje się rzeczą nie tylko oczywistą, lecz wręcz nieodzowną . Dodatkową okazją do komunikacji w języku niemieckim były także popołudniowe spotkania poza terenem szkoły, za których organizację i przebieg odpowiedzialni byli zatrudnieni na stałe animatorzy. Po przewidzianych w programie dnia zajęciach lekcyjnych uczestnicy kursu mieli możliwość spędzania czasu z goszczącą rodziną albo "udania się w miasto", celem poznania jego najważniejszych zabytków lub "wtopienia się" w tłum rodowitych mieszkańców, turystów oraz emigrantów, posługujących się językiem daleko odbiegającym od norm składniowych, leksykalnych, gramatycznych i fonetycznych..."

 


Leszek Furmański - nauczyciel języka niemieckiego

     "Udział w kursie językowym stworzył doskonałą okazję do zaobserwowania różnorodnych strategii nauczania języka, skonfrontowania ich z własnymi metodami pracy i podzielenia się na forum grupy spostrzeżeniami, pytaniami lub wątpliwościami. Ważnym czynnikiem sprzyjającym takiemu modelowi kursu był wysoki profesjonalizm nauczycieli-trenerów, ich ogromne zaangażowanie, dystans do własnej osoby oraz otwartość na innych ludzi i ich opinie. Z jednej strony więc zajęcia obfitowały  w sytuacje humorystyczne i spontaniczne reakcje uczestników, z drugiej zaś obecna była na nich merytoryczna dyskusja, intensywna wymiana myśli i wieloletnich doświadczeń.

Jestem w pełni usatysfakcjonowany z udziału w mobilności oraz z zebranych podczas niej doświadczeń, nabytych umiejętności i zdobytej wiedzy.  Zdobyte podczas szkolenia umiejętności zastosuję w codziennej praktyce szkolnej, co niewątpliwie wzbogaci mój warsztat pracy."

   

 


 Karolina Maj - nauczycielka języka francuskiego

     "Uczestnicząc w szkoleniu miałam okazję pogłębić wiedzę związaną z językiem francuskim. Kurs został przeprowadzony w sposób niezwykle rzetelny i profesjonalny.
W modułach znalazły się zagadnienia z dydaktyki nauczania języka francuskiego, ale także innowacyjne podejście do nauczania, pedagogika projektów, komunikacja w dydaktyce czy stosowanie nowoczesnych technologii informacyjno- komunikacyjnych, które bardzo wzbogaciły mój warsztat pracy. Ponadto podczas pobytu udało mi się zgromadzić wiele ciekawych pomocy dydaktycznych: plików z gotowymi materiałami, książek, map, gier edukacyjnych, czasopism, broszur, widokówek itp, które z powodzeniem wykorzystuję na moich lekcjach. Równie cenne było dla mnie odświeżenie i pogłębienie wiedzy z zakresu cywilizacji i funkcjonowania społeczeństwa francuskiego, zwłaszcza dotyczącego południa Francji. Było to możliwe poprzez szeroki wachlarz zajęć kulturalnych oraz wycieczek. Mogłam dzięki temu odkryć region Prowansji, jego specyfikę oraz specjalności kulinarne.
We Francji poznałam także wielu użytkowników języka francuskiego z innych krajów. Mam teraz możliwość wymieniać się z nimi pomysłami oraz doświadczeniami zawodowymi. Mogę kontynuować współpracę z nimi i wspólnie realizować nowe projekty (eTwinnig).
       Udział w szkoleniu i sam pobyt za granicą pozytywnie wpłynęły na mój rozwój osobisty i zawodowy. Wzrosła motywacja do efektywniejszej pracy w szkole, do stosowania nowoczesnych metod nauczania, korygowania programów i wprowadzenia wymiaru europejskiego w naszej placówce. Z satysfakcją dzielę się moją wiedzą i umiejętnościami z innymi nauczycielami. Mam też nadzieję, że uda mi się ich zachęcić do udziału w podobnych formach doskonalenia zawodowego, w których sama zamierzam w przyszłości uczestniczyć."

 

 


Ireneusz Kosno - nauczyciel języka angielskiego

   "Podczas kursu zorganizowanego przez Lake School of English w Oxfordzie, miałem okazję zapoznać się z nowoczesnymi metodami nauki j. angielskiego w Wielkiej Brytanii. Szkolenie miało formę praktycznych warsztatów z wykorzystaniem prezentacji multimedialnych, Internetu i innych materiałów. Wzięli w nim udział nauczyciele j. angielskiego z różnych krajów Unii Europejskiej. Głównym celem zajęć było udoskonalanie warsztatu metodycznego oraz podnoszenie kompetencji językowych, miałem jednak także sposobność uczestniczenia w zajęciach prowadzonych pod kątem przygotowania młodzieży i osób dorosłych do egzaminów CAE and CPE, co również przyczyniło się do retrospekcji stosowanych przeze mnie technik i metod nauczania.

     Wraz z innymi uczestnikami kursu, wziąłem udział w kilku wycieczkach. Zwiedziłem historyczną część Oxfordu, Uniwersytet Christ Church Collage, bibliotekę uniwersytecką i kampus uniwersytecki. Złożyliśmy także wizytę w szkole średniej Gosford Hill School w Kidlington pod Oxfordem, gdzie poznałem realia nauczania w szkole angielskiej. Odbyłem również dwie wycieczki do Londynu, w którym zwiedziłem zamek Windsor i centrum Londynu wraz z jego największymi atrakcjami.  

Dzięki zakwaterowaniu u angielskiej rodziny podniosłem swoje kompetencje językowo-komunikacyjne, szczególnie w zakresie współczesnego języka potocznego. Umożliwiło mi to również lepsze poznanie codziennego życia i zwyczajów tamtejszej ludności.

     Po powrocie z Oxfordu skupiłem się na promowaniu doświadczeń z odbytego kursu.  Swoimi refleksjami podzieliłem się zarówno z nauczycielami jak i uczniami naszej szkoły. Uważam, że przedstawienie korzyści, jakie daje pobyt za granicą, ukazanie najpiękniejszych zakątków Oxfordu wraz z jego wieloma uniwersytetami oraz uroczymi okolicami (w formie prezentacji multimedialnej), zachęci moich uczniów do pogłębiania wiedzy na temat kultury i zwyczajów panujących w krajach anglojęzycznych oraz zmotywuje ich do nauki. Zajęcia wzbogacone o tematy z zakresu kultury i tradycji krajów anglojęzycznych, są nie tylko urozmaiceniem książkowej wiedzy, ale także rozwijają poczucie integracji europejskiej i kształtują postawę tolerancji wobec innych kultur i narodowości.

     Udział w kursie metodycznym w Oxfordzie był dla mnie przede wszystkim ważnym doświadczeniem zawodowym, ale będę go również pamiętał jako przygodę, która pozytywnie wpłynęła na mój światopogląd oraz efektywność stosowanych metod i technik nauczania. Traktuję ten wyjezdna szkolenie jako zawodowy i osobisty sukces, który w dużym stopniu zmotywował mnie do dalszego rozwoju oraz do podejmowania kolejnych wyzwań.

    

 


 

 

 

 

Facebook Sienkiewicza

Erasmus +

Ile osób goscimy?

Odwiedza nas 3 gości oraz 0 użytkowników.