• Nasza szkoła

  • Historia

  • Ślubowanie 2023

  • Wycieczki

  • Społeczeństwo "Sienkiewicza" 2023

erasmus 1

Zaloguj / Wyloguj

2838013
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Wszystkie dni
265
753
1018
2380296
7116
27470
2838013

Your IP: 3.80.4.147
2023-12-04 11:24

Sprawozdanie z Dnia Przedsiębiorczości
25 marca 2015

 Zakończyła się już 12. edycja ogólnopolskiego Dnia Przedsiębiorczości, która w tym roku odbyła się  25 marca.  Uczniowie "Sienkiewicza" już po raz trzeci wzięli w niej udział.
Celem  tego programu jest : przybliżenie młodzieży specyfiki wybranego przez nich zawodu, zdobycie wiedzy na temat kwalifikacji i predyspozycji niezbędnych do wykonywania danej profesji,  
czy zauważenie oraz zrozumienie związku między wykształceniem a karierą zawodową.
Firmy, jak i instytucje mają możliwość zdobycia uznania, budowania dobrych relacji z lokalną społecznością,  pozyskiwania potencjalnych pracowników oraz  partnerów biznesowych,
czy satysfakcji z pomocy młodym ludziom w podjęciu trafnej decyzji dotyczącej ich  dalszego rozwoju.
    W tym roku 98 uczniów przystąpiło do jednodniowych praktyk w 52 różnych instytucjach
i firmach.
Firmy uczestniczące  25 marca 2015 roku w Dniu Przedsiębiorczości:
1. Urząd Skarbowy w Szydłowcu
2. Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Radomiu Inspektorat w Szydłowcu
3. Powiatowy Urząd Pracy w Szydłowcu
4. Urząd Miejski w Szydłowcu
5. Sąd Rejonowy w Przysusze Wydziały Zamiejscowe z siedzibą w Szydłowcu
6. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Szydłowcu
7. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Radomiu
8. Teatr Powszechny im. Jana Kochanowskiego w Radomiu
9. Teatr im. Stefana Żeromskiego w Kielcach
10. Apteka BLISKA w Szydłowcu
11. Gabinet Weterynaryjny "Send-Vet" w Szydłowcu
12. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przysusze
13. Apteka Prywatna s.c. Dorota Czapnik, Bożena Jarosławska
14. Przedszkole Samorządowe Nr 1 im. Tęczowego Misia w Szydłowcu
15. Przedszkole Samorządowe Nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi w Szydłowcu
16. Publiczne Gimnazjum im. ks .bp. Jana Chrapka w Wierzbicy
17. Publiczne Gimnazjum nr 1 w Zespole Szkół im. Jana Pawła II
18. Publiczne Gimnazjum nr 2 im. Mikołaja Kopernika
19. Publiczne Gimnazjum w Orońsku
20. Samodzielny Publiczny Zespól Zakładów Opieki Zdrowotnej w Szydłowcu
21. Biuro Rachunkowe "TAX" mgr Agnieszka Czapnik
22. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego
23. COMES Sokołowscy Spółka Jawna
24. Fabryka Zacisków Hamulcowych Tomasz Łuczyński
25. Fundacja Osiem Marzeń - Warsztat Terapii Zajęciowej WTZ Mirówek
26. Gabinet Kosmetyczny Aneta Lisowska w Szydłowcu
27. Gabinet Weterynaryjny " FOKSIK" w Radomiu
28. Grafika PRO -Agencja Reklamy
29. Indywidualna Praktyka Lekarska w Szydłowcu
30. Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska w Szydłowcu
31. Jednostka Wojskowa 4938, 42 Baza Lotnictwa Szkolnego
32. Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Szydłowcu
33. Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Przysusze
34. Manor House sp. z.o.o.
35. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej " Śródmieście" Sp. z o.o. w  Radomiu
36. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Zdrowie" w Szydłowcu
37. Niepubliczny Zakład Opiekuńczo - Leczniczy w Starym Goździe
38. Niepubliczny Zakład Podstawowej Opieki Zdrowotnej " Południe" w Radomiu
39. P.P.HU. " INVEST BUD" Leszek Wypiórkiewicz
40. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Szydłowcu
41. Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej w Starachowicach
42. Przedsiębiorstwo Usługowo- Handlowe " WOJTEK"
43. Przedszkole Samorządowe w Orońsku
44. Publiczna Szkoła Podstawowa w Bieszkowie Dolnym
45. Publiczne Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mirowie
46. Samorządowe Przedszkole w Chlewiskach
47. Sklep Spożywczo- Przemysłowy Marek Defiński
48. Spółdzielnia Socjalna Pierrot&Róża Akademia Malucha w Wysokiej
49. Stowarzyszenie " Manor House- Dziedzictwo"
50. Szydłowieckie Centrum Kultury i Sportu " Zamek" Regionalne Centrum Biblioteczno- Multimedialne
51. Trend Group sp.z.o.o.
52. Zakład Optyki Okularowej S.C.  w Skarżysku- Kamiennej


 

Dzień Przedsiębiorczości

25 marca 2015

"Dzień przedsiębiorczości" organizowany jest przez Fundację Młodzieżowej Przedsiębiorczości.

 Cele projektu:

    -  złączenie środowisk przedsiębiorców w edukację młodzieży,
    -  zbudowanie dobrych relacji między szkołą a miejscem pracy,
    -  uświadomienie młodym ludziom konieczności dostosowywania się do
    -  zmieniających się warunków na rynku pracy,
    -  szerzenie przedsiębiorczych postaw wśród młodzieży.

 Cele szczegółowe:

    - pomoc uczniom w zweryfikowaniu ich wyobrażeń o wymarzonym zawodzie,
    - zapoznanie uczniów w praktyce ze specyfiką konkretnych zawodów,
    - pomoc uczniom w pozyskaniu informacji o wymaganym wykształceniu,
    - umiejętnościach czy predyspozycjach niezbędnych do wykonywania danej profesji.

 Przedstawiciele najaktywniejszych szkół i firm będą zaproszeni na uroczystą Galę Przedsiębiorczości.

 Aby wziąć udział w "Dniu przedsiębiorczości" należy:

    - zgłosić się do wychowawcy klasy lub szkolnego koordynatora "Dnia przedsiębiorczości",
    - wypełnić otrzymaną "Kartę zgłoszenia ucznia" i dać rodzicom (opiekunom) do podpisu "Kartę zgody rodziców",
    - oddać wychowawcy klasy lub szkolnemu koordynatorowi "Dnia przedsiębiorczości" podpisane formularze.
    - Szkolny koordynator zgłasza szkołę do udziału w "Dniu przedsiębiorczości" na stronie internetowej projektu, a uczniom rezerwuje stanowiska w wybranych firmach i instytucjach.
    - Zapytaj rodziców, znajomych, czy firma, w której pracują, włączyła się w akcję.
    - Jeśli nie, zachęć do udziału i przedstaw w skrócie założenia projektu.

Korzyści dla uczniów uczestniczących w "Dniu przedsiębiorczości"

    - Bezpośrednie poznanie wymagań stawianych pracownikom na różnych stanowiskach w danej branży.
    - Uświadomienie sobie związku między wykształceniem a karierą zawodową.
    - Pomoc w podejmowaniu trafnych decyzji w planowaniu dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej.
    - Możliwość porównania wyobrażenia o danym zawodzie, stanowisku pracy z rzeczywistością.
    - Przekonanie się o znaczeniu relacji interpersonalnych dla dobrego funkcjonowania w miejscu pracy.
    - Zapoznanie się z organizacją i zarządzaniem firmą.

 Korzyści dla szkoły uczestniczącej w "Dniu przedsiębiorczości"


Szkoła:

    - Otrzymuje narzędzie do motywowania uczniów do większego zainteresowania nauką.
    - Otrzymuje szansę na pełniejsze niż w warunkach szkolnych przygotowanie uczniów do podejmowania decyzji edukacyjnych i zawodowych.
    - Zyskuje partnerów w dobrym przygotowaniu uczniów do wejścia na rynek pracy.
    - Realizuje zadania w zakresie przygotowania uczniów do wejścia na rynek pracy.

Nauczyciel:

    Poznaje i analizuje różnorodne wypadki związane z wyborem i weryfikacją dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej uczniów w ramach działań wychowawczych

Zadania rodziców

Mogą Państwo włączyć się do organizacji "Dnia przedsiębiorczości" poprzez:

   -  przyjęcie jednego ucznia w swoim miejscu pracy,
   -  zaproszenie do swojej firmy większej liczby uczniów poprzez włączenie do udziału w przedsięwzięciu swoich współpracowników,
   -  zachęcenie znajomych do przyjęcia uczniów w firmach i instytucjach, w których pracują.
   -  Pamiętajcie Państwo, że uczniowie są zainteresowani pracą zarówno w dużych firmach, jak i w małych przedsiębiorstwach, szpitalach, sądach, bibliotekach i innych instytucjach.

 Aby włączyć się do "Dnia przedsiębiorczości", wystarczy wypełnić "Kartę zgłoszenia konsultanta", przekazać ją szkolnemu koordynatorowi i 25 marca 2015r. przyjąć ucznia na 3-5 godzin w swoim miejscu pracy.

Korzyści dla firm

Dołączając do grona firm i instytucji realizujących projekt, otrzymujecie Państwo szansę na:

Mogą Państwo włączyć się do organizacji "Dnia przedsiębiorczości" poprzez:

    - zdobycie uznania dla osiągnięć firmy,
    - promocję przedsiębiorstwa,
    - budowanie dobrych relacji z lokalną społecznością,
    - pozyskanie potencjalnych pracowników i partnerów w biznesie,
    - satysfakcję z pomocy młodym ludziom w podjęciu trafnych decyzji dotyczących ich dalszej drogi edukacyjnej i zawodowej,
    - udział w uroczystej Gali Przedsiębiorczości.

Regulamin konkursu na fotoreportaż

    1. Konkurs organizowany jest dla uczniów uczestniczących w "Dniu przedsiębiorczości".
    2. Fotoreportaż powinien być artystyczną dokumentacją "Dnia przedsiębiorczości".
    3. Fotoreportaż może być w formie:
        - drukowanej
        - prezentacji
        - filmu
    4. Praca powinna zawierać 5-10 zdjęć ilustrujących "Dzień przedsiębiorczości", opatrzonych krótkim podpisem.
    5. Z jednej szkoły mogą być przesłane maksymalnie 3 fotoreportaże.
    6. Praca musi być autorstwa tylko jednego ucznia
    7. Zwycięzcę Konkursu wybierze Komitet Honorowy "Dnia przedsiębiorczości".
    8. Komitet przyzna Nagrodę za Najlepszy Fotoreportaż z "Dnia przedsiębiorczości" oraz może przyznać wyróżnienia.
    9. Najlepszy fotoreportaż oraz wyróżnione prace będą zamieszczone na stronie internetowej Fundacji Młodzieżowej Przedsiębiorczości.
    10. Laureaci Konkursu będą zaproszeni na uroczystą Galę Przedsiębiorczości.
    11. Wszyscy uczestnicy Konkursu otrzymają dyplomy potwierdzające udział w Ogólnopolskim Konkursie na Najlepszy Fotoreportaż z "Dnia przedsiębiorczości".
    12. Prace prosimy przesyłać do 9 maja 2014 roku pocztą elektroniczną lub pocztą na adres:


Fundacja Młodzieżowej Przedsiębiorczości
ul. Kielecka 1/1
02-504 Warszawa

z dopiskiem "Fotoreportaż - Dzień przedsiębiorczości"

 

Dokumenty do pobrania:

Prezentacja ogólna  [POBIERZ]

Karta zgłoszeniowa ucznia  [POBIERZ]

Karta zgłoszeniowa konsultanta - opiekuna ucznia   [POBIERZ]

Karta zgody rodziców  [POBIERZ]


 

 

 

Facebook Sienkiewicza

Erasmus +

Współpraca z UMCS

Ile osób goscimy?

Odwiedza nas 13 gości oraz 0 użytkowników.