• Nasza szkoła

 • Historia

 • Studniówka 2019

 • Wycieczki

 • Dzień Otwarty 2016

erasmus 1

Zaloguj / Wyloguj

2702141
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Wszystkie dni
16
688
3273
2245278
1173
26554
2702141

Your IP: 3.238.111.130
2023-06-03 01:18

Aktualności z biologii

 

ROK SZKOLNY 2020/2021


 

Komórka - prezentacja[ZOBACZ]


 MIKROBIOM CZŁOWIEKA. DLACZEGO WARTO O NIEGO DBAĆ - prezentacja

[ZOBACZ]


 Żyj smacznie i zdrowo - prezentacja opracowana przez ucz. Małgosię Głowacką

w ramach projektu stypendialnego [ZOBACZ]

 


 ŚWIATOWY  DZIEŃ  AIDS

1 GRUDNIA słuchamy "Bohemian Rapsody"

UWAGA  KONKURS!!!

[więcej]

 


 

 

 ROK  SZKOLNY  2019/2020

 

 

CIEKAWE PRACE UCZNIÓW - PREZENTACJE I KRZYŻÓWKI

 

Małgosia G. -> Zabójcze białka i szkodliwe węglowodany --> [ZOBACZ]

Aleksandra B. -> Wielka Krzyżówka Przyrodnicza --> [ZOBACZ]

Janek A. -> Krzyżówka - Biotechnologia --> [ZOBACZ]

Ada P. -> Krzyżówka - Biotechnologia --> [ZOBACZ]

 


Zamieszczono 25.03.2020r.

Klasa IAp, ICp, IBp (moduł D)

Temat: Komórki prokariotyczne i eukariotyczne - podsumowanie cz.1

 

Podsumowanie podr. str. 99-101 - dokładne przypomnienie, zadania z kart pracy.

Klasa IBp

Temat: Fotosynteza: fotofosforylacja niecykliczna i cykliczna.

Notatka:

1. Faza jasna fotosyntezy (przypomnienie znaczenia) str.174

2. Fotosystemy: PSI i PSII str.175

a) wyjaśnienie pojęcia fotosystem(fotoukład)

b) rodzaje fotosystemów - zestawienie w tabeli na str.175 należy wpisać do zeszytu

3. Fosforylacja niecykliczna wymaga udziału obu fotosystemów oraz wody str. 176

produkty: ATP, NADPH, tlen

4. Fosforylacja cykliczna wymaga obecności jednego fotosystemu, nie zachodzi fotoliza wody

produkt: tylko ATP str.177

5. Porównanie obu fotofosforylacji i zapisanie trzech różnic w tabeli.

Uzupełniająco filmy Fotosynteza na youtube.

 

Klasa IIB

Temat: Budowa i funkcje skóry - zadania z kart pracy.

 

Klasa IIIB

Temat:Elementy ochrony środowiska.

1. Przyczyny i skutki eksploatacji zasobów przyrody.

2. Globalne ocieplenie klimatu.

3. Efekt cieplarniany.

4. Kwaśne opady.

5. Dziura ozonowa.

6. Alternatywne źródła energii.

7. Gospodarowanie odpadami (w tym recykling).

8. Eko-porady, ZERO WASTE.

Temat w oparciu o podręcznik i internet m.in. filmy na youtube. Zapoznajcie się z tematem Zasoby wody i ich ochrona w e-podręczniku. Szczególnie polecam film i zadania interaktywne.

 

Zamieszczono 24.03.2020r.

Klasa IAg, IBg

Temat: Wykorzystanie badań DNA w nauce.

Zapoznajcie się z informacjami  w e-poręczniku (oprócz pkt.3 - filogenetyka), a następnie w Waszym podręczniku. W oparciu o podsumowanie oraz słowniczek wykonajcie notatkę w zeszycie. Praca domowa: Zadania interaktywne.

Klasa IIB

Karta pracy tkanki --> [pobierz]

 

Zamieszczono 23.03.2020r.

Klasa IIIB

Temat: Bogactwo przyrody. Różnorodność ekosystemowa.

1. Należy opracować te tematy wg e-podręcznika.pl. Macie tu dostep do filmów, notatek, podsumowań.

Praca domowa: Należy opisać na wybranych przykładach hibernację i estywację oraz wykonać zad. 9.1, 9.2 oraz ćwiczenia interaktywne 1-7.

 Klasa IIB

Teamt: Histologia - utrwalenie.

 

Klasa IB

Temat: Faza fotosyntezy niezależna od światła (cykl Calvina)

Notatka do zeszytu:

1. Lokalizacja procesu: stroma chloroplastu.

2. Etapy procesu:

a) karboksylacja

b) redukcja

c) regeneracja

3. Rola siły asymilacyjnej (etap redukcji).

4. Pierwotny produkt fotosyntezy - aldehyd fosfoglicerynowy (PGAl)

5. Wtórne produkty fotosyntezy.

 

 

Podręcznik str. 177, 179, film na youtube ,,Cykl Calvina" 8 listopad 2018.

Praca domowa.

1. Wykonaj schemat cyklu Calvina - Bensona, a następnie podkreśl nazwę akceptora CO2.

2. Zad. 23 z kart pracy.

3.Wymień cztery wtórne produkty fotosyntezy.

 

 

Zamieszczono 20.03.2020r.

Klasa IIB

Kolejne zagadnienia wysłałam do Was za pośrednictwem e-dziennika.

Zamieszczono 19.03.2020r.

Klasa IIIB

Dziesiejszy temat: Obieg węgla i azotu w przyrodzie.

Wprowadzienie - Pojęcia: sedymentacja,  cykl biogeochemiczny.

I. Obieg węgla

1. Analiza tekstu i schematu w podr. s.203 -204

a) zasoby węgla (cztery źródła)

b) antropogeniczne źródła emisji CO2

b) rola producentów, konsumentów i destruentów w obiegu węgla

c) Zakłócenia obiegu węgla, efekt cieplarniany

Należy: wyjaśnić pojęcia, samodzielnie wykonać schemat obiegu węgla, zaproponować 4 działania ograniczające emisję CO2

 

 II. Obieg azotu

1. należy dokładnie przypomnieć nitryfikację

2. opisać denitryfikację

3. wyjaśnić na czym polega amonifikacja

4. przypomieć rolę azotu, skutki niedoboru, nadmairu

 

Zamieszczono 18.03.2020r.

 

Klasa IAp, ICp, IBp (moduł D)

 

Realizujemy temat: Składniki cytoplazmy cz. 2. Waszym zadaniem jest obejrzenie filmu na youtube: Lekcja 14. Składniki cytoplazmy. Data premiery 19 listopad 2019

Największą uwagę należy skupić na: aparacie Golgiego, mitochondriach oraz wakuoli. W oparciu o film oraz podręcznik należy sporządzić natatkę w zeszycie o tych organellach.

 

Zamieszczono 17.03.2020r.

Klasa IAg i IBg

Proszę zapoznajcie się z materiałami na epodrecznik.pl biologia, dotyczącymi ,,Tworzenia genetycznych kopii, czyli prawie wszystko na temat klonowania zwierząt". Podumowanie i słowniczek proszę zamieścić jako notatkę w zeszycie.

Klasa IB i IIB

Kolejne zagadnienia wysłałam do Was za pośrednictwem e-dziennika.

Klasa IIIB

Przypominam, że o godz. 10.00 startujemy z pilotażem.

O 9.50 wysyłam Wam arkusz.

 

 Zamieszczono 16.03.2020r.

 Klasa IBp

 

Proszę przypomnijcie sobie ostatni temat lekcji, następnie obejrzyjcie film na youtube ,,Etapy fotosyntezy" (czas trwania 5.19) uzupełnijcie notatkę w zeszycie i rozwiążcie zad. 19, 20, 22 z kart pracy.

 


KARTA PRACY Ekologia klasa III ---> [pobierz]


1.    Podaj po jednym  przykładzie roślin i zwierząt o rozmieszczeniu skupiskowym.
Wymień dwie zalety  tego   typu rozmieszczenia.
                                                                                                            
2.    Który z  poniższych  organizmów  jest  polistenotermiczny?   
 Odpowiedź uzasadnij.                                                    
      a)  niedźwiedź  polarny      b)  renifer          c) koliber

3. Wyjaśnij na czym polega amensalizm. Podaj  dwa przykłady  takiej interakcji.  

4. Wyjaśnij na czym polega współzależność w plechach porostów określana helotyzmem.

5.    Podaj dwie różnice w budowie przewodu pokarmowego drapieżców i roślinożerców.

6.      Które z wymienionych roślin są cennym źródłem białka?
 Uzasadnij swój wybór jednym argumentem.
       a) marchew, burak         b) soja, fasola            c) groch, rzodkiewka

7.    Wyjaśnij znaczenie pojęć: polimorfizm, mimikra, mimetyzm.
 Podaj po jednym przykładzie.

8. Dokonaj właściwego zestawienia:  
              1) kukurydza                          a) destruent
              2) owca                                 b) konsument I. rzędu
              3) tygrys                               c) producent
              4) grzyby saprofityczne          d) konsument II. rzędu       1.... 2.... 3.... 4....

9. Uszereguj niżej wymienione organizmy tak, aby utworzyły łańcuch pokarmowy:   
Który z nich skumuluje największą ilość zanieczyszczeń.

zooplankton, płoć, fitoplankton, szczupak

10. Podaj dwa przykłady protokooperacji (bez opisu).
                                                                                                            
11. Co to jest eutrofizacja? Podaj dwie przyczyny eutrofizacji jezior.

12. Jak nazywa się ostatnie stadium sukcesji?

13. Określ rodzaj sukcesji zachodzącej na:     
                                                                                           
a)    urwisku skalnym-                     c) powalonym pniu drzewa –
b)    na torfowisku –                        d) na wydmie -


Zamieszczono 13.03.2020r.

KLASA IIIB

Wskazówki do samodzielnego opracowania teamatów z ekologii dot. ekosystemów.

Temat 1:

Struktura i funkcjonowanie ekosystemów.

1. Klasyfikowanie ekosystemów:

a) naturalne, półnaturalne, sztuczne.

b) autotroficzne i heterotroficzne (np. jaskinie)

2. Zależności troficzne ekosystemu, rola producentów, konsumentów i destruentów.

3.Struktura przestrzenna ekosystemu na przykładzie lasu mieszanego.

4. Rola organizmów w procesach glebotwórczych i kształtowaniu mikroklimatu.

5. Sukcesja pierwotna (np.wydmy) i wtórna (jeziora).należy opisać etapy sukcesji, podać dwie różnice między s. pierwotną i s. wtórną

 

Temat 2:

Obieg materii i przepływ energii w ekosystemach.

1. Łańcuch spasania i łańcuch detrytusowy (przykłady).

2. Sieci troficzne w ekosystemach wodnych i lądowych.

3. Jednokierunkowy przepływ energii w ekosystemie. Straty energii na każdym poziomie troficznym.

4. Piramidy troficzne.

5. Obieg materii w ekosystemie.

6. Produktywność ekosystemów.

7. Równowaga w ekosystemie (im większa bioróżnorodność ekosystemu, tym większa jego zdolność do utrzymania homeostazy).

 

KLASA IIB

 

Praca domowa obowiązkowa nr 1

Należy rozwiązać wszystkie zadania z materiału zrealizowanego w tym roku szkolnym z biologii z arkuszy maturalnych: MAJ 2019, 2018 PR (Nowa i stara formuła). Łącznie 4 arkusze. Proszę dokładnie zapoznać się z różnymi wariantami odpowiedzi w kluczach zamieszczonych na stronie CKE.

Po powrocie do szkoły odbędzie się  zaliczenie w formie pisemnej.

 

 

 Zamieszcono 13.03.2020r.

Praca domowa dla chętnych uczniów klas I i II.

 

Proponowane tematy oraz wskazówki do opracowania:

 

KLASA IAg, IBg

 

1. Organizmy modelowe w badaniach genetycznych.

2. HUGO (Human Genom Project): cele i korzyści.

3. Biotechnologia w medycynie i nie tylko ...

4. Inżynieria genetyczna - korzyści i zagrożenia.

 

KLASA IAp, IBp, ICp

 

1. Zabójcze białka i węglowodany.

2. Analiza porównacza komórek prokariotycznych i eukariotycznych.

3. Najmniejsze, największe, macierzyste, o ciekawych kształtach ... -  czym komórki mogą nas zaskoczyć?

 

KLASA IIB

 

1. ,,Wewnętrzny GPS"  i inne noblowskie odkrycia w dziedzinie medycyny.

2. Apoptoza - zaprogramowana śmierć komórki.

3. Mitochondria i chloroplasty - centra przetwarzania energii.

4. Stres oksydacyjny.

 

Wybrany temat należy opracować indywidualnie i samodzielnie  w formie prezentacji multimedialnej 20-25 slajdów, w tym slajd tytułowy oraz ostatni z wykazem źródeł.

 • Na slajdzie tytułowym należy umieścić (od góry):
 • Pełną nazwę szkoły
 • Temat pracy (na środku)
 • Imię i nazwisko ucznia, profil klasy
 • Datę wykonania (na dole)

Na przedostatnim slajdzie należy zamieścić wnioski/ podsumowanie, a na ostatnim spis literatury i innych źródeł informacji, z których korzystał autor przy opracowaniu tematu.

Wszystkie zdjęcia, wykresy, tabele, rysunki itp. muszą być opisane.

 

PRZYKŁADOWA PREZENTACJA ,,Wolne rodniki" JEST ZAMIEZSZCZONA NIŻEJ

 

Prace nie spełniające w/w kryteriów nie będą ocenione.

 

Prace należy przesłać do 23 marca

na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 


 

 

"Na tropach białek" - zajęcia w Biocentrum Edukacji Naukowej

Dnia 04.03.2020r. uczniowie klasy drugiej i trzeciej o profilu biologiczno-chemicznym  oraz  dwoje uczniów klasy  IBp   LO im. Henryka Sienkiewicza w Szydłowcu odwiedzili  BioCentrum Edukacji Naukowej w Warszawie. Młodzież miała  okazję  wziąć  udział  w  praktyczno-teoretycznych  warsztatach pod hasłem „Na tropach białek”
   „Naszym zadaniem było wysłuchanie części teoretycznej z zakresu biochemii oraz wykonanie ciekawych doświadczeń, które pomogły nam lepiej zrozumieć omawiane treści. Zapoznaliśmy się z działaniem przyrządów laboratoryjnych, a także wykonaliśmy elektroforezę. Z zainteresowaniem i zaangażowaniem wykonywaliśmy przydzielone nam zadania, konfrontując posiadaną wiedzę z praktyką. Dzięki temu przedsięwzięciu mogliśmy zweryfikować swoje zdolności manualne, niezbędne w pracach laboratoryjnych, poszerzyć horyzonty oraz nauczyć się wielu rzeczy przydatnych w dalszym kształceniu na kierunkach przyrodniczych.”- relacjonują uczniowie.
Podczas wycieczki opiekę nad młodzieżą sprawowali: Małgorzata Dygas – nauczycielka biologii  oraz  Marek Marcinkowski – nauczyciel chemii.

 

 


Ciekawa lekcja biologii

W grudniu 2019 roku uczniowie klasy 3b odbyli wycieczkę do Kompleksu Świętokrzyska Polana w Chrustach.

Celem wycieczki było wzbogacenie wiedzy o zwierzętach żyjących w ekosystemach różnych kontynentów oraz rozbudzanie ciekawości świata. "Oceanika" to zespół wielkoformatowych akwariów ze zwierzętami wodnymi z całego świata. Wyjątkową atrakcją jest niecka z tzw. akwarium dotykowym, w którym można samodzielnie nakarmić ryby. Duże wrażenie robią rafy koralowe z pięknymi okazami ukwiałów oraz rzadko spotykanych ryb i skorupiaków.

Organizatorką wycieczki była mgr Małgorzata Dygas, nauczycielka biologii


Światowy Dzień AIDS

2 grudnia, w ramach obchodów Światowego Dnia Walki z AIDS odbył się konkurs wiedzy mikrobiologicznej. Konkurs rozgrywany w dwóch kategoriach, adresowany był do wszystkich uczniów naszej szkoły.

Kategoria A – klasy drugie i trzecie oraz  kategoria B – klasy pierwsze. Konkurs miał formę testową, zawierał 40 pytań z zakresu mikrobiologii i immunologii.  W rozgrywce wzięło udział 28 uczniów, spośród których wyłoniono następujących laureatów:
KATEGORIA A:
I miejsce     Kacper Mamla ucz. kl. IIIb 

II miejsce    Aleksandra Gonciarska ucz. kl. IIIb

III miejsce ex aequo Mateusz Mazur kl. IIIb

                                        Kornelia Zdziech kl. IIb


          KATEGORIA B:
I miejsce  Jakub Pacek kl. Ibp

II miejsce Małgorzata Głowacka kl. Ibp   

Od kilku lat w naszym liceum organizowany jest ,,Wieczór Filmowy” powiązany tematycznie z konkursem. Po raz kolejny młodzież licznie przybyła na projekcję dwóch filmów. Pierwszy obraz to ,,Trzy kroki od siebie”(2019) – amerykański melodramat pokazujący życie nastolatków zmagających się  z  mukowiscydozą .  Drugi film  ,,Green book” (2018) to komediodramat opowiadający opartą na faktach historię czarnoskórego pianisty i jego ochroniarza. Widz ma postawione pytania czym są: stereotypy, uprzedzenia, nietolerancja oraz głęboka przyjaźń.
Projekcję połączono z quizem. Najlepiej zaprezentowali się uczniowie klasy IIb.


Gościem tegorocznego Wieczoru Filmowego  był absolwent naszej szkoły z roku 2016 – Jakub Olszewski, który uczęszczał do klasy  biologiczno – chemicznej  mgr  Małgorzaty Dygas.
Jakub jest obecnie studentem kierunku lekarskiego na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Aktywnie działa w SKN medycyny ratunkowej oraz Międzynarodowym Stowarzyszeniu Studentów Medycyny IFMSA. Prowadzi  w ramach koła naukowego lekcje pierwszej pomocy i ratownictwa medycznego w warszawskich szkołach, firmach i innych instytucjach. Jest również członkiem Komisji Sportu i Turystyki Samorządu Studentów WUM oraz Rady Wydziału I Wydziału Lekarskiego WUM.
Młodzież miała okazję porozmawiać o tajnikach studiowania medycyny,  a wkrótce Jakub poprowadzi ciekawe zajęcia pozalekcyjne dla uczniów zainteresowanych anatomią człowieka.

Organizatorzy:
Małgorzata Dygas – nauczycielka biologii
Magdalena Hebda –pedagog szkolny


Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!


 


Prace dla chętnych
ŚWIATOWY DZIEŃ AIDS 

[kliknij i zobacz]


Konkurs mikrobiologiczny  [kliknij i zobacz]


Pomagamy bezdomnym zwierzętom
--> [kliknij i zobacz]


ROK SZKOLNY 2018/2019


Alkaloidy --> [kliknij i zobacz]


Wolne rodniki --> [kliknij i zobacz]


TEMATY PRAC DLA CHĘTNYCH UCZNIÓW KL. I i II [więcej informacji] 

Uczniowie klasy IIIb mają możliwość wzięcia udziału w pilotażu, który odbędzie się w czwartek (4 kwietnia) 13.30-15.00 cz. I oraz w piątek (5 kwietnia) 13.30- 15.00 cz. II.

Zainteresowani proszeni są o wpisanie się na listę w pracowni biologicznej (do środy).

 

 

W czwartek (14 marca) o 14.20 odbędzie się fakultatywne zaliczenie z anatomii człowieka ,,Humani corporis anatome".

Zakres:

1. nazewnictwo anatomiczne w języku łacińskim (wg podanego wzoru)

2. test wiedzy z wystawy Body Worlds

3. informacje o twórcy i metodzie plastynacji

4. wierszyk o nadgarstku:-)

 

 

Tematy  pracy domowej (fakultatywnej) z przyrody dla uczniów klasy IIIA

 

1. Ponadkulturowe kanony piękna.

2. Substancje chemiczne w kosmetykach, pomagają czy nam szkodzą?

3. Produkty pochodzenia roślinnego i zwierzęcego w pielęgnacji ciała i urody.

 

Prace ( 2-3 strony A4, czcionka 12) należy oddać wraz z zeszytem do 11 grudnia


BODY WORLDS - wycieczka  [więcej]


 Ciekawa lekcja biologii  [więcej]

 


      WYNIKI

KONKURSU MIKROBIOLOGICZNEGO  [więcej]


Sypnij karmą - zbiórka karmy dla bezdomniaków   [więcej]


K O N K U R S

MIKROBIOLOGICZNY

 

kliknij  --> [więcej informacji]


ROK SZKOLNY 2017/2018

 

SYPNIJ  KARMĄ – PODSUMOWANIE AKCJI  [więcej]


 

11 czerwca (w poniedziałek) o godz. 15.00 odbędzie się zaliczenie i poprawa sprawdzianów z biologii.

Należy wpisać się na listę, w poniedziałek do 10.30 w pracowni biologicznej.

 

 

Tematy prac dla uczniów klas I

i wskazówki do ich opracowania

 

1. Działania współczesnego człowieka na rzecz ochrony środowiska.

2. Gatunki zagrożone wyginięciem. Czerwone Księgi.

3. Motywy i koncepcje ochrony przyrody.

4. Zanieczyszczenia wód jako problem zaopatrzenia ludności w wodę.

5. Rezerwaty biosfery UNESCO jako sposób na ochronę bioróżnorodności.

 

Temat należy opracować w formie prezentacji multimedialnej zawierającej 15-25 slajdów.

Na slajdzie I należy umieścić:

Nazwę szkoły

Temat pracy

Imię i nazwisko autora, klasę

Datę

Na pozostałych slajdach:

na górnym pasku Tytuł pracy

na dolnym pasku Imię i nazwisko  autora

 

Na slajdzie ostatnim:

wykaz wszystkich źródeł informacji, z których autor korzystał przy opracowaniu tematu (w porządku alfabetycznym)

Uwaga: wszystkie zdjęcia, skopiowane wykresy, tabele, mapki muszą być opisane

Nie wolno składać prac będących plagiatami.

Prace nalezy przesłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do 4 czerwca

 

KONKURS BIOCHEMICZNY

 

Do udziału w IX Konkursie Biochemicznym organizowanym przez UMCS w Lublinie, zakwalifikowały się trzy uczennice klasy IIb: Aleksandra Kędra, Kornelia Piasecka i Wiktoria Stefańska. 6 kwietnia reprezentowały naszą szkołę w finale tego ogólnopolskiego konkursu. Test tegorocznej edycji był wyjątkowo trudny, wymagał wiedzy na poziomie akademickim.  W finale wzięło udział 140 uczniów z 38 szkół licealnych w całej Polsce. Największe szanse  na zdobycie czołowych lokat mieli trzecioklasiści i to oni uzyskali największą liczbę punktów. Nasze drugoklasistki zaprezentowały wysoki poziom wiedzy i mogą być dumne z osiągniętych wyników.

 Serdecznie gratulacje!

 

23 lutego ( w piątek) o 14.20 odbędą się eliminacje szkolne Konkursu Biochemicznego organizowanego przez UMCS w Lublinie. Uczniowie zainteresowani konkursem proszeni są o wpisanie się na listę do dnia 22 lutego (w pracowni biologicznej).

Więcej zdjęć w Galerii Zdjęć lub [TUTAJ]


 NOC BIOLOGÓW  [więcej]


,,Transplantacja darem życia – jestem na TAK”  [więcej]


Zbiórka karmy - SYPNIJ KARMĄ  [więcej]


Rozstrzygnięcie konkursu

 1 grudnia, w ramach obchodów Światowego Dnia Walki z AIDS, który przypada w tym dniu, w szkole odbył się konkurs wiedzy o AIDS i innych chorobach zakaźnych. [więcej]

 


Światowy Dzień AIDS
ZAPROSZENIE na WIECZÓR FILMOWY [więcej]


 

K O N K U R S

W piątek (1 grudnia) na 7 godzinie lekcyjnej
odbędzie się konkurs wiedzy o AIDS i innych chorobach zakaźnych [więcej]


 

Fascynująca podróż do wnętrza komórek - zajęcia w BIOCENIE [więcej]

 


 

 Spotkania z biologią w 2017/2018

Zapraszam uczniów klas I i II zainteresowanych biologią

na warsztaty przyrodnicze, które będą odbywać się w piątki 15.00-16.30. Zgłoszenia przyjmowane są do 10 października.

 

 

EKOLOGICZNY KONKURS PLASTYCZNY

  I.Konkurs skierowany jest do uczniów klas I i II Liceum Ogólnokształcącego im. H. Sienkiewicza w Szydłowcu.

 II.Głównym celem konkursu jest wzbudzanie wrażliwości ekologicznej i inspiracji twórczych.

 III.Zadania konkursowe: (uczeń wybiera jedną formę)

 •  1. wykonanie posteru zgodnego z wybranym tematem konkursu, zawierającego zdjęcia wykonane przez ucznia wraz z samodzielnym komentarzem autora oraz uzupełnieniem treści w oparciu o bibliografię (wykaz wykorzystanych źródeł należy zamieścić na odwrocie posteru)
 •  2. wykonanie plakatu zgodnego z wybranym tematem konkursu – technika dowolna.
 •  IV.Tematy prac:
 •  Ekologia w moim domu.
 •  Aktywny wypoczynek w kontakcie z przyrodą.
 •  Drzewa jako majątek wsi i miast.
 •  V.Szczegóły techniczne:
 • format plakatu/ posteru 60cm x 80cm
 • praca wykonana samodzielnie
 • poster musi zawierać hasło – temat pracy.

Organizatorzy konkursu przewidują przyznanie nagrody dla najlepszej pracy.

Przy ocenie prac Komisja Konkursowa będzie brała pod uwagę:

 • zgodność formalną z regulaminem konkursu,
 • ujęcie tematu,
 • przejrzystość i czytelność pracy,
 • estetykę wykonania.

Prace zgłoszone na konkurs przechodzą na własność Organizatora, który zastrzega sobie prawo do ich prezentowania.

 

Termin składania prac mija 29 maja 2017 roku.

Prace należy składać do p. Małgorzaty Dygas

 

 


Konkurs Biochemiczny UMCS  [WIĘCEJ]


II semestr 2016/2017 

KONKURS BIOCHEMICZNY.

Etap szkolny konkursu biochemicznego, którego organizatorem jest UMCS w Lublinie odbędzie się w poniedziałek - 27 lutego.

Uczestnicy będą rozwiązywać test wyboru.

Proszę o dokłane zapoznanie się z wymaganiami konkursowymi. Życzę Wam przyjemnej pracy:-)

 

 Tematyka prac dla uczniów

Klasa IIb i IIe

Uczniowie są zobowiązani do przygotowania indywidualnie jednej pracy, dokonując wyboru formy i tematu z podanych niżej kategorii.

Prace należy przesłać do 20 kwietnia na adres:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

I. Doświadczenia biologiczne.

Należy przeprowadzić doświadczenie z zakresu fizjologii roślin.

 

Uczeń ustala temat pracy, a następnie:

 • planuje sposób dokumentowania przebiegu doświadczenia np. w formie opisów, zdjęć, tabel, wykresów czy też nagrań,
 • formułuje problem badawczy,
 • ustala hipotezę, próbę kontrolną oraz badawczą,
 • dokumentuje przebieg doświadczenia,
 • opracowuje wyniki,
 • formułuje wniosek
 •                                                                                                                                         

II. Prezentacja multimedialna.

 

1. Wolne rodniki i antyoksydanty.

2. Alkaloidy i glikozydy - właściwości, wykorzystanie.

3. Wybitni polscy biochemicy i ich najważniejsze odkrycia.

 

Wskazówki do opracowania prezentacji.

Na pierwszym slajdzie należy umieścić:

nazwę szkoły, temat pracy, imię i nazwisko autora, datę opracowania

na kolejnych slajdach (20-25 slajdów) na górnym pasku

Temat pracy

na ostatnim slajdzie

bazę źródłową (spis literatury i innych źródeł informacji). Internet nie jest anonimowy:-)

 

Klasa Ia i Ib

Praca fakultatywna (dla chętnych uczniów).

 

Prezentacja multimedialna.

Wskazówki do opracowania prezentacji są zamieszczone wyżej.

 

Tematy:

1. Komórki macierzyste - możliwości, nadzieje, obawy.

2. Testy genetyczne, profil genetyczny człowieka, nutrigenomika.

3. Selektywna zbiórka odpadów i recykling - problemy i korzyści.

4. Przyczyny zanikania bogactwa gatunkowego na Ziemi i w Polsce.

 

Prace bez dokładnego wykazu źródeł informacji nie będą oceniane.

 

 

 Zbiórka karmy - SYPNIJ KARMĄ  [więcej]


 

ŚWIATOWY  DZIEŃ  WALKI  Z  AIDS
w naszej szkole

Każdego roku 1 grudnia obchodzony jest Światowy Dzień Walki z AIDS. [więcej]


 

Ogłoszenie - KONKURS wiedzy o AIDS

 

[WIĘCEJ]

 


 

Informacja

 

dla uczniów klas I, którzy przygotowali prezentację multimedialną.

Prace należy przesłać do 30 maja na adres:

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 25 maja (w środę) o 14. 30 odbędą się zajęcia pozalekcyjne z biologii dla uczniów klas IACE, IB, ID i IIB - możliwość zaliczenia/poprawy sprawdzianu.

 


POTYCZKI  PRZYRODNICZE – ostatnia lekcja biologii w 3b
O tym, że w Sienkiewiczu pasjonatów biologii jest wielu świadczy chociażby aktywny udział szerokiej grupy uczniów w różnorodnych akcjach i konkursach związanych z tym przedmiotem.

[czytaj więcej]


 

 

KWIECIEŃ - MAJ 2016

Tematy prac i wskazówki do ich opracowania

dla chętnych uczniów klas I

 

1. Działania współczesnego człowieka na rzecz ochrony środowiska.

2. Gatunki zagrożone wyginięciem. Czerwone księgi.

3. Formy ochrony przyrody w Polsce.

 

Uczeń może zaproponować inny temat, z zakresu ochrony środowiska, wynikający z jego zainteresowań.

 

Temat należy opracować w formie prezentacji multimedialnej zawierającej co najmniej 20 slajdów.

Uczniowie opracowują temat indywidualnie lub w parach.

Na slajdzie 1 należy umieścić:

nazwę szkoły

temat pracy

imię i nazwisko autora

klasę

Na slajdzie ostatnim

wykaz wszystkich źródeł informacji, z których autor korzystał przy opracowaniu tematu

Uwaga: wszystkie zdjęcia, skopiowane wykresy, mapki, tabele muszą być opisane

Prace należy złożyć do 30 maja do mgr M. Dygas

Matura 2016

 

Matura próbna 9.04 o godz. 9.00

 

Do 1 marca 2016 r. prowadzimy zbiórkę karmy dla

Szydłowieckich Bezdomniaków.

Dołącz do nas i sypnij karmą!

                                        Maturzyści z 3b

Propozycja pracy dla chętnych uczniów klas I

Forma: poster (brystol 60x80cm)

Temat: Nobel 2015 w dziedzinie medycyny

Pracę można przygotować indywidualnie lub w parach.

Wszystkie zdjęcia, wykresy, tabele itp. muszą być opisane.

Postery należy złożyć do 26 października

Zielniki zostaną ocenione do 30 września


alt 

         Bezdomniaki Szydłowieckie
  
Sypnij karmą!

[więcej]


alt 

ŚWIATOWY DZIEŃ WALKI
Z AIDS   w naszej szkole

[więcej]


alt 

 Bezdomniaki Szydłowieckie Sypnij karmą!

[więcej]


Fascynująca podróż do wnętrza komórek

[więcej]


alt 

 Wycieczka przedmiotowa do Warszawy 2015

[więcej]


alt 

 WYNIKI KONKURSU WIEDZY O ZDROWIU  pod hasłem
"Z pola na stół- uczyń jedzenie bezpiecznym"

[więcej]


Propozycja pracy dla chętnych uczniów klas pierwszych

Forma: poster (brystol 80cm x 60 cm)

Tematy:

Ratujmy gatunki zagrożone wyginięciem.

Przygarnij zwierzaka - adopcja zwierząt.

Pracę można przygotować indywidualnie lub w parach.

Wszystkie zdjęcia oraz tabele, wykresy itp. muszą być opisane.

Postery należy złożyć do 13 maja

 

Konsultacje 28.04.2015 godz. 14.30

Analiza zadań z arkusza maturalnego PR Maj 2010


XXX Olimpiada Wiedzy Ekologicznej

12 stycznia odbył się I etap (szkolny) XXX Olimpiady Wiedzy Ekologicznej. Organizatorem merytorycznym i patronem OWE jest Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, przy wsparciu Ministra Środowiska oraz jednostek Ligi Ochrony Przyrody.

Tematyka Olimpiady obejmuje i poszerza wiedzę z zakresu treści podstaw programowych biologii oraz wiadomości związane z szeroko pojętą ekologią, a także ochroną i kształtowaniem środowiska zawartych w podstawach programowych innych przedmiotów szkół ponadgimnazjalnych, zwłaszcza geografii, chemii i fizyki.

W eliminacjach szkolnych w naszym liceum wzięło udział 27 uczniów klas I i II.

Do kolejnego etapu zakwalifikowały się uczennice klasy IIB: Aleksandra Czajkowska i Aleksandra Kramarska, które będą reprezentować szkołę18 kwietnia br. na szczeblu okręgowym w Płocku.

Opiekunem merytorycznym olimpiady jest pani Małgorzata Dygas.

Serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia w dalszych zmaganiach olimpijskich.

(więcej informacji na stronie www.ekoolimpiada.pl )


 alt

 

Konsultacje z biologii dla uczniów klas IIA, IIB, IIIB (poprawa i zaliczenie sprawdzianów)  odbędą się 7 stycznia (w środę) o godz. 14.30

natomiast  konsultacje dla uczniów klas IA, IB, ID odbędą się 12 stycznia (w poniedziałek) o godz. 14.30


 

TEMATY PRAC I WSKAZÓWKI DO ICH OPRACOWANIA

DLA CHĘTNYCH UCZNIÓW

Proponowane tematy:

KLASA IA, IB, ID

1. Organizmy modelowe w badaniach genetycznych.
2. Human Genom Project - cele, korzyści.
3. Choroby genetyczne - przyczyny, diagnostyka, leczenie.

KLASA IIA

1. Spektakularne odkrycia w mikrobiologii.
2. Fotosynteza i oddychanie - kluczowe procesy metaboliczne.
3. Anabioza, hibernacja, estywacja - strategie przetrwania niekorzystnych warunków.

 KLASA IIB

1. Zabójcze białka i węglowodany.

2. ,,Wewnętrzny GPS" i inne noblowskie odkrycia w dziedzinie fizjologii i medycyny.         

3. Lecznicze alkaloidy i glikozydy.

4. Medycyna w dziełach sztuki.

 

Temat należy opracować

w formie referatu lub prezentacji multimedialnej zawierającej

co najmniej 20 slajdów

Uczniowie opracowują indywidualnie i samodzielnie temat

 

na jeden  z przedstawionych tematów (czcionka 12) o łącznej  objętości (ze schematami, wykresami, tabelami itp.) 4-6 stron formatu A4 + strona tytułowa+ bibliografia.

Na  stronie  tytułowej  (slajdzie 1) należy  umieścić:

 • nazwę szkoły
 • temat pracy
 • nazwisko i imię autora,
 • klasę

Na  końcu pracy (ostatnia strona/slajd) należy umieścić spis literatury (co najmniej 3 publikacje) i wykaz innych źródeł informacji, z których korzystał autor przy opracowaniu tematu (w porządku alfabetycznym). Wszystkie zdjęcia, wykresy, tabele itp. opisane.

 

Przykład cytowania literatury:

Kondracki J., 2000. Geografia regionalna Polski; PWN, W-wa, str.440

Sobczyk A., 2005. Formy wietrzenia granitu. Wszechświat, 106: 56-61.

Prace należy złożyć do 09.01.2015r. (piątek) do mgr Małgorzaty Dygas

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Światowy Dzień Walki z AIDS - grudzień 2014      [więcej]

Szkolny konkurs wiedzy o zdrowiu i DNA - czerwiec 2014   [więcej]

XXIX Olimpiada Wiedzy Ekologicznej - styczeń 2014  [więcej]

Konkurs Wiedzy o HIV / AIDS - grudzień 2013  [więcej]

Światowy Dzień AIDS - konkursy   [więcej]

Ogród Botaniczny w Lublinie - wycieczka  - wrzesień 2013  [więcej]

Zdrowie 2013 w "Sienkiewiczu" - czerwiec 2013  [więcej]

Naukowa wycieczka do stolicy klasy 1b - czerwiec 2013  [więcej]

Światowy Dzień Walki z AIDS - grudzień 2012   [więcej]

Światowy Dzień Zdrowia - czerwiec 2012  [więcej]


Facebook Sienkiewicza

Erasmus +

Ile osób goscimy?

Odwiedza nas 5 gości oraz 0 użytkowników.