• Nasza szkoła

  • Historia

  • Studniówka 2019

  • Wycieczki

  • Dzień Otwarty 2016

Zaloguj / Wyloguj

1181648
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Wszystkie dni
328
600
328
730136
16512
26985
1181648

Your IP: 87.101.35.78
2019-04-21 18:37

 

Podania do LO 2019
Przyjmujemy podania do szkoły
od 13 maja 2019 (poniedziałek) do 24 czerwca 2019r 
do pobrania w sekretariacie

Klub Unii Europejskiej

Na terenie naszej szkoły pod opieką mgr Jana Piwowarczyka już od kilku lat działa Klub Unii Europejskiej. Co jakiś czas zainteresowani uczniowie spotykają się razem by dyskutować o korzyściach i zagrożeniach płynących z naszego przyszłego uczestnictwa w Unii. Teraz kiedy już tylko miesiące dzielą nas od wstąpienia w jej szeregi, klub wydaje się być wyjątkowo potrzebny. W czasie spotkać każdy może wyrazić swoją opinię i poruszyć gnębiący go problem. Przy wykorzystaniu Internetu swoimi poglądami możemy podzielić się z innymi ludźmi. Już teraz zapraszam do przyłączenia się do nas.

POBIERZ: Deklaracja członkowska

Plan Pracy SKE

PLAN PRACY SZKOLNEGO KLUBU EUROPEJSKIEGO

PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

IM. H. SIENKIEWICZA

W SZYDŁOWCU

SEMESTR II ROKU SZKOLNEGO 2010/2011

Działanie Klubu ma na celu przede wszystkim podnoszenie jakości pracy szkoły (cel główny).

Celem szczegółowym jest pomoc uczniom w kształtowaniu poczucia przynależności do szerszej i otwartej na świat społeczności europejskiej ? społeczności o różnych tradycjach, mającej jednak korzenie we wspólnej historii.

Na zajęciach uczniowie będą zdobywali różne umiejętności przydatne w codziennym życiu, między innymi:

- Umiejętność komunikacji,

- Umiejętność prezentacji,

- Umiejętność podejmowania decyzji,

- Umiejętność rozwiązywania problemów i zarządzania konfliktami,

- Kreatywność,

- Umiejętność pracy w zespole,

- Solidarność.

Większość działań będzie miała na celu zwiększenie u uczniów świadomości własnego rozwoju i realizacji zamierzeń, co ma wpłynąć na zwiększenie ich motywacji i satysfakcji       z tego co robią.

Planowane zadania:

 

Rodzaj zadania

Sposób realizacji

Termin

1

Edukacja europejska w szkole

- Cykliczne spotkania SKE zgodnie z harmonogramem zajęć zamieszczonym poniżej- Udział uczniów w  międzyszkolnych i ogólnopolskich konkursach o tematyce europejskiej- Organizacja uroczystości związanej z obchodami Dnia Europy

Sem II

2

Aktualizacja biblioteczki europejskiej

- Gromadzenie materiałów w bibliotece szkolnej dotyczących integracji europejskiej  

Na bieżąco

3

Aktualizacja strony internetowej o Szkolnym Klubie Europejskim

- Zamieszczanie na bieżąco informacji dotyczących działalności klubu w r. szk. 2009/2010- Spotkania z uczniami w pracowni komputerowej celem budowania witryny internetowej klubu

Na bieżąco

4

Prowadzenie dokumentacji  SKE

- Zamieszczanie sprawozdań i zdjęć dotyczących działalności klubu

Na bieżąco

5

Popularyzacja tematyki europejskiej na tablicy ściennej SKE

- Zamieszczanie na tablicy informacji dotyczących działalności SKE, fotoreportaży z bieżących wydarzeń o tematyce europejskiej

Co 2 miesiące

6

Udział uczniów w konkursach o tematyce europejskiej

- Przygotowywanie uczniów do konkursów- Pomoc w przygotowaniu pracy multimedialnych i innych

Zgodnie z harmonogramem konkursów

7

Współpraca z RCIE w Radomiu

- uzyskiwanie materiałów informacyjnych dotyczących tematyki unijnej, lekcje europejskie

Sem II

8

Współpraca z SU

Podejmowanie wspólnych działań mających na celu propagowanie informacji na temat UE

Na bieżąco

HARMONOGRAM  I TEMATYKA  SPOTKAŃ

1.

?Unia Europejska?

- przypomnienie  podstawowych pojęć: unia, integracja

-przedstawienie etapów powstawania Unii Europejskiej

Luty 2011

2.

Gromadzenie materiałów informacyjnych

"Klubowa teczka"
- każdy członek klubu ma "klubową teczkę", w której na bieżąco gromadzone są materiały z różnych gazet i czasopism.
- podczas spotkań "klubowicze" prezentują posiadane informacje,    aktualizując jednocześnie swoją wiedzę.
- "Klubowa teczka" może być dobrym źródłem wiedzy podczas lekcji, np. WOS, historii, geografii.
"Europejska biblioteka"
- stworzenie w bibliotece szkolnej specjalnego działu, w którym znajdować się będą książki, foldery, broszury.
- prowadzenie strony WWW klubu

II semestr

3.

Gazetka ścienna

Członkowie klubu na bieżąco aktualizują gazetkę

- tablica aktualności i komunikatów
- tablica edukacyjna a zarazem dekoracyjna.

- członkowie klubu są odpowiedzialni za terminowe dostarczanie artykułów dotyczących Europy, Unii Europejskiej, procesów integracyjnych

II semestr

4.

Konkursy

W szkole
-  konkursy wiedzy o Europie i Unii Europejskiej oraz inne konkursy związane z tematyką unijną
Poza szkołą
-  udział w innych konkursach prowadzonych przez placówki oświatowe, instytucje, fundacje i organizacje.

Zgodnie z harmonogramem konkursów

5.

Tematyczne wystawy

Oto przykłady tematów wystaw:
- "Wizytówki" państw UE: mapa kraju, dane ogólne, miasta o znaczeniu turystycznym, gospodarczym, ciekawostki, atuty.
-  znani ludzie: polityka, nauka, literatura, muzyka, sztuka, filozofia, sport itp.
-  słynne zabytki Europy i obiekty wpisane na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego.
-  europejskie uniwersytety i Nagrody Nobla

Marzec 2011

6.

"Podróż po Europie"

-warsztaty dotyczące państw Unii Europejskiej ze szczególnym zwróceniem uwagi na nowych członków Unii

- poznanie istotnych informacji dotyczących państw Unii Europejskiej

Marzec 2011

7.

Prezentacja państw UE - System oświatowy w krajach należących do UE

- popularyzowanie wiedzy o systemach oświatowych na poszczególnych szczeblach edukacji ?prezentacja grupowa -porównanie z sytuacją u nas- wyciągnięcie wniosków/

Kwiecień 2011

8.

?Dzień Europejski?

-  przygotowanie tablicy ściennej poświęconej  Unii Europejskiej

Maj 2010

9.

Inne formy działalności

- współpraca z innymi klubami oraz z RCiE w Radomiu, Fundacją im. R.Schumana                                         
-  świętowanie dni narodowych różnych krajów
-  udział w warsztatach, sympozjach, spotkaniach
-  współpraca z lokalnymi mediami.

II semestr

10.

Zakończenie pracy

-Podsumowanie pracy SKE w II semestrze roku szkolnego 2010/2011, sporządzenie sprawozdania

Czerwiec 2011

       

Opracowała: Marzena Janowska  - opiekun klubu

Rekrutacja 2019

Facebook Sienkiewicza

Współpraca z UMCS

Ile osób goscimy?

Odwiedza nas 18 gości oraz 0 użytkowników.