• Nasza szkoła

  • Historia

  • Studniówka 2019

  • Wycieczki

  • Dzień Otwarty 2016

erasmus 1

Zaloguj / Wyloguj

2590658
Dzisiaj
Wczoraj
W tym tygodniu
Poprzedni tydzień
Ten miesiąc
Poprzedni miesiąc
Wszystkie dni
492
881
492
2136484
31176
28206
2590658

Your IP: 3.214.216.26
2023-01-29 19:28

Klub Unii Europejskiej

Na terenie naszej szkoły pod opieką mgr Jana Piwowarczyka już od kilku lat działa Klub Unii Europejskiej. Co jakiś czas zainteresowani uczniowie spotykają się razem by dyskutować o korzyściach i zagrożeniach płynących z naszego przyszłego uczestnictwa w Unii. Teraz kiedy już tylko miesiące dzielą nas od wstąpienia w jej szeregi, klub wydaje się być wyjątkowo potrzebny. W czasie spotkać każdy może wyrazić swoją opinię i poruszyć gnębiący go problem. Przy wykorzystaniu Internetu swoimi poglądami możemy podzielić się z innymi ludźmi. Już teraz zapraszam do przyłączenia się do nas.

POBIERZ: Deklaracja członkowska

Plan Pracy SKE

PLAN PRACY SZKOLNEGO KLUBU EUROPEJSKIEGO

PRZY ZESPOLE SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH

IM. H. SIENKIEWICZA

W SZYDŁOWCU

SEMESTR II ROKU SZKOLNEGO 2010/2011

Działanie Klubu ma na celu przede wszystkim podnoszenie jakości pracy szkoły (cel główny).

Celem szczegółowym jest pomoc uczniom w kształtowaniu poczucia przynależności do szerszej i otwartej na świat społeczności europejskiej ? społeczności o różnych tradycjach, mającej jednak korzenie we wspólnej historii.

Na zajęciach uczniowie będą zdobywali różne umiejętności przydatne w codziennym życiu, między innymi:

- Umiejętność komunikacji,

- Umiejętność prezentacji,

- Umiejętność podejmowania decyzji,

- Umiejętność rozwiązywania problemów i zarządzania konfliktami,

- Kreatywność,

- Umiejętność pracy w zespole,

- Solidarność.

Większość działań będzie miała na celu zwiększenie u uczniów świadomości własnego rozwoju i realizacji zamierzeń, co ma wpłynąć na zwiększenie ich motywacji i satysfakcji       z tego co robią.

Planowane zadania:

 

Rodzaj zadania

Sposób realizacji

Termin

1

Edukacja europejska w szkole

- Cykliczne spotkania SKE zgodnie z harmonogramem zajęć zamieszczonym poniżej- Udział uczniów w  międzyszkolnych i ogólnopolskich konkursach o tematyce europejskiej- Organizacja uroczystości związanej z obchodami Dnia Europy

Sem II

2

Aktualizacja biblioteczki europejskiej

- Gromadzenie materiałów w bibliotece szkolnej dotyczących integracji europejskiej  

Na bieżąco

3

Aktualizacja strony internetowej o Szkolnym Klubie Europejskim

- Zamieszczanie na bieżąco informacji dotyczących działalności klubu w r. szk. 2009/2010- Spotkania z uczniami w pracowni komputerowej celem budowania witryny internetowej klubu

Na bieżąco

4

Prowadzenie dokumentacji  SKE

- Zamieszczanie sprawozdań i zdjęć dotyczących działalności klubu

Na bieżąco

5

Popularyzacja tematyki europejskiej na tablicy ściennej SKE

- Zamieszczanie na tablicy informacji dotyczących działalności SKE, fotoreportaży z bieżących wydarzeń o tematyce europejskiej

Co 2 miesiące

6

Udział uczniów w konkursach o tematyce europejskiej

- Przygotowywanie uczniów do konkursów- Pomoc w przygotowaniu pracy multimedialnych i innych

Zgodnie z harmonogramem konkursów

7

Współpraca z RCIE w Radomiu

- uzyskiwanie materiałów informacyjnych dotyczących tematyki unijnej, lekcje europejskie

Sem II

8

Współpraca z SU

Podejmowanie wspólnych działań mających na celu propagowanie informacji na temat UE

Na bieżąco

HARMONOGRAM  I TEMATYKA  SPOTKAŃ

1.

?Unia Europejska?

- przypomnienie  podstawowych pojęć: unia, integracja

-przedstawienie etapów powstawania Unii Europejskiej

Luty 2011

2.

Gromadzenie materiałów informacyjnych

"Klubowa teczka"
- każdy członek klubu ma "klubową teczkę", w której na bieżąco gromadzone są materiały z różnych gazet i czasopism.
- podczas spotkań "klubowicze" prezentują posiadane informacje,    aktualizując jednocześnie swoją wiedzę.
- "Klubowa teczka" może być dobrym źródłem wiedzy podczas lekcji, np. WOS, historii, geografii.
"Europejska biblioteka"
- stworzenie w bibliotece szkolnej specjalnego działu, w którym znajdować się będą książki, foldery, broszury.
- prowadzenie strony WWW klubu

II semestr

3.

Gazetka ścienna

Członkowie klubu na bieżąco aktualizują gazetkę

- tablica aktualności i komunikatów
- tablica edukacyjna a zarazem dekoracyjna.

- członkowie klubu są odpowiedzialni za terminowe dostarczanie artykułów dotyczących Europy, Unii Europejskiej, procesów integracyjnych

II semestr

4.

Konkursy

W szkole
-  konkursy wiedzy o Europie i Unii Europejskiej oraz inne konkursy związane z tematyką unijną
Poza szkołą
-  udział w innych konkursach prowadzonych przez placówki oświatowe, instytucje, fundacje i organizacje.

Zgodnie z harmonogramem konkursów

5.

Tematyczne wystawy

Oto przykłady tematów wystaw:
- "Wizytówki" państw UE: mapa kraju, dane ogólne, miasta o znaczeniu turystycznym, gospodarczym, ciekawostki, atuty.
-  znani ludzie: polityka, nauka, literatura, muzyka, sztuka, filozofia, sport itp.
-  słynne zabytki Europy i obiekty wpisane na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego.
-  europejskie uniwersytety i Nagrody Nobla

Marzec 2011

6.

"Podróż po Europie"

-warsztaty dotyczące państw Unii Europejskiej ze szczególnym zwróceniem uwagi na nowych członków Unii

- poznanie istotnych informacji dotyczących państw Unii Europejskiej

Marzec 2011

7.

Prezentacja państw UE - System oświatowy w krajach należących do UE

- popularyzowanie wiedzy o systemach oświatowych na poszczególnych szczeblach edukacji ?prezentacja grupowa -porównanie z sytuacją u nas- wyciągnięcie wniosków/

Kwiecień 2011

8.

?Dzień Europejski?

-  przygotowanie tablicy ściennej poświęconej  Unii Europejskiej

Maj 2010

9.

Inne formy działalności

- współpraca z innymi klubami oraz z RCiE w Radomiu, Fundacją im. R.Schumana                                         
-  świętowanie dni narodowych różnych krajów
-  udział w warsztatach, sympozjach, spotkaniach
-  współpraca z lokalnymi mediami.

II semestr

10.

Zakończenie pracy

-Podsumowanie pracy SKE w II semestrze roku szkolnego 2010/2011, sporządzenie sprawozdania

Czerwiec 2011

       

Opracowała: Marzena Janowska  - opiekun klubu

 

 

Facebook Sienkiewicza

Współpraca z UMCS

Ile osób goscimy?

Odwiedza nas 31 gości oraz 0 użytkowników.